Uppåt i Asien efter starkare amerikansk handel under gårdagen

Senaste veckorna har kantats av rädsla för fastighetskris i Kina, men också en högre inflation på flera håll i världen med risken för högre räntor som framtvingad effekt - Vi har också sett kraftigt stigande råvarupriser, som mer och mer hotar resultera i stigande konsumentpriser för varor vars produktionskostnader höjts. 
2021-10-07

Under gårdagen föll Asien och Europa tungt medan USA presterade bättre. I den tidiga handeln på torsdagen stiger asiatiska marknader som följd av återhämtningen i USA, bäst presterar just nu Hong Kong som stiger med strax under 2,5 %.

Senaste veckorna har kantats av rädsla för fastighetskris i Kina, men också en högre inflation på flera håll i världen med risken för högre räntor som framtvingad effekt. Vi har också sett kraftigt stigande råvarupriser, som mer och mer hotar resultera i stigande konsumentpriser för varor vars produktionskostnader höjts.

I rädsla för inflation manar nu energiminister Jennifer Granholm i USA på om att man ska öppna upp reservlager av olja, detta för att dämpa bristen på utbud medan efterfrågan fortsatt tar vid. Där finns också oro för att högre bensinpriser som en produkt av bristfälligt utbud på olja ska mynna ut i svagare opinionssiffror för demokraterna. Bidens popularitet tog stryk av det plötsliga utträdet ur Afghanistan med det kaos som följde. Att i direkt anslutning vara presidenten som inte kan hålla de livsavgörande bensinpriserna i styr, riskerar bli en snårig väg att vandra, och blir såklart något man i mesta möjliga mån försöker undvika. Alle man till pumparna!

Övriga möjliga åtgärder för att hålla bensinpriserna lägre är begränsad export och att mana på OPEC+ att skala upp produktionen. I måndags meddelade den oljeproducerande gruppen av länder att man inte hade för avsikt att ändra på sin plan om att gradvis återgå till högre produktionssiffror, detta efter att de drastiskt behövde skära i produktionen för att begränsa tunga fall för oljepriserna under den brinnande covidkrisen med global nedstängning som följd.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

I anslutning till den stundande energikris som nu breder ut sig över världen, ifrågasätter också Jennifer Granholm Rysslands roll i dramat kring de kraftigt stigande gaspriserna. Under gårdagen såg  vi dock hur Ryssland och Putin gick ut publikt och meddelade att möjlighet finns för att skruva upp tempot i tunneln, vilket fick gaspriserna att vända tvärt nedåt.

Även i Sverige hörs oroade röster kring högre el- och energipriser inför en stundande vinter, detta när vi mer och mer är beroende av vind och väder för vår energiförsörjning. En varm och vindstilla sommar, med hög efterfrågan på el till luftkonditionering men lågt utbud av vind till vindkraftverken, samt en oväntat kall vinter, bidrar till att elpriserna nu slår rekord på uppsidan.