Tempest Security – Q3 rapport

Tempest Security levererar ett något sämre tredje kvartal än föregående år, men har goda framtidsutsikter med förvärv i kikaren.
2020-11-24

Vi har tidigare skrivit om säkerhetsbolaget Tempest Security, som idag presenterade resultatet för 3e kvartalet 2020. Bolaget levererade en minskad omsättning med 12%. Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 69,8MSEK i jämförelse med 79,1MSEK från samma period föregående år. Även rörelseresultatet och resultatet för perioden minskade i jämförelse med samma period föregående år.

Positivt för 9-månadersperioden

Ser vi istället till perioden januari-september, steg nettoomsättningen med 9% i jämförelse med samma period föregående år. Även kassaflödet kom in bättre för 9-månadersperioden.

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser som bolaget presenterar för kvartalet är bland annat ett nytt avtal med Allied Universal, att aktien handlas på First North Premier Growth Market, nya finansiella mål som vi nämnde i den första artikeln samt utökning av avtal med Atrium Ljungberg.

Särskilda tjänster

I kvartalsrapporten uttrycker VD Andrew Spry hur inbromsningen på grund av covid fortsatte under tredje kvartalet, där framförallt affärsområdet Särskilda Tjänster påverkats med en minskning om 53%.

Långsiktig optimism

Han uttrycker även en långsiktig optimism, men är i det kortare perspektivet något försiktig i sin guidance för framtiden. Även segmentet bevakning minskade under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år, dock bara med 3%, samt med en förbättrad EBITDA.

Optimismen går att hämta ur det faktum att bolaget, trots omsättningstapp och svagare efterfrågan, lyckats leverera fortsatt positiv utveckling för lönsamheten. Detta för 9-månadersperioden.

För att möta den temporära inbromsningen, spånar VDn om potentiella marginalförstärkande förvärv. De senaste åren har bolaget levererat en genomsnittlig tillväxt om 29% per år, vilket Tempest Security kommunicerar ut att man är måna om att göra sitt bästa för att upprätthålla.

Här poängteras att man kommer arbeta aktivt med strukturaffärer som organisk tillväxt för att nå enligt tidigare artikel utsatta mål.

Aktien

Sedan vi skrev den första artikel om Tempest har aktien tagit kivet upp ovanför EMA10 på veckobasis enligt bilden ovan. Idag faller dock aktien ca 4%. Vi letar efter en tilltagande efterfrågan under Q1 med en allmän återhämtning på marknaden, samt en stabilisering av aktiepriset ovanför viktiga stödnivåer.

mer om ämnet