Tempest Security – med tillväxt inom växande bransch

Tempest Security är ett säkerhetsbolag med fyra stycken affärsområden eller segment.
2020-10-28

Tempest Security är ett säkerhetsbolag med fyra stycken affärsområden eller segment. Dessa är bevakning, särskilda tjänster, teknik och övervakning. Bolaget har uppvisat en stabil omsättningstillväxt de senaste åren, och har under 2020 även lyckats leverera ett positivt resultat. Vi tar en närmare titt på verksamheten och utvecklingsmöjligheterna framåt i en bransch som både tjänar och förlorar på rådande pandemi.

Bevakning

Under affärsområdet bevakning ingår mobil och stationär bevakning, samt en kombination av de båda varianterna. Detta kan innefatta skyddsvakter, butikskontrollanter, rondering och larmutryckningar, med mera. Under första halvåret 2020 har affärsområdets omsättning vuxit med 23%, från 88MSEK januari-juni 2019, till 120,2MSEK för januari-juni 2020.

Särskilda tjänster

Särskilda tjänster innefattar konsultation, utbildning och övriga specialtjänster som rådgivning, riskanalys, utredningar och bakgrundskontroller. Affärsområdet minskade under första halvåret 2020 med 21%, från 27MSEK för första halvåret 2019, till 21,4MSEK för första halvåret 2020.

Teknik

Här är fokus framförallt på kameraövervakning, och det innefattar såväl projektering som service. Inom teknik ligger även fokus på larm, passagesystem samt andra specialanpassade säkerhetslösningar. Värt att poängtera är att installationer sker genom partners. Affärsområdet konkurrerar därmed inte med dessa partners som ingår i koncernens växande partnernätverk.

Övervakning

Under affärsområdet övervakning ingår Tempest Securitys lamrcentral, som är bemannad dygnet runt. Larmcentralen hanterar allt från larm- och kameraövervakning och operativa insatser, till att stötta kunder inom bland annat global support services och cybersäkerhet.

Teknik och övervakning sammanslaget växte under första halvåret 2020 med 16% i relation till omsättningen för första halvåret 2019.

Omsättningstillväxt

Sammanfattat rapporterade Tempest Security en omsättningstillväxt om 9% för andra kvartalet 2020, och en omsättningstillväxt om 23% för första halvåret 2020. Bolaget levererar också ett positivt resultat om 2MSEK för första halvåret 2020, i jämförelse med ett förlustresultat om -12,6MSEK för samma period föregående år.

Vi ser alltså att det är affärsområdet bevakning som drar det tyngsta lasset i bolagets pågående tillväxt, men att det speglar sig i ett positivt resultat och en tillväxt för den summerade omsättningen.

Kommentarer från senaste rapporten

I den senaste kvartalsrapporten uttrycker VD Andrew Spry hur omsättningen är något lägre än vad man önskar, men att man trots detta är stolta över att ha levererat tillväxt i ett osäkert läge med rådande pandemi.

Han kommenterar även hur de olika affärsområdena påverkades olika av pandemin, men att affärsområdet särskilda tjänsters minskade omsättning tyngs av en avyttring bolaget gjort.

I övrigt går guidance från bolagets håll i positiva tongångar, där man justerar upp målsättningarna för kommande år och sätter ribban till en miljard i omsättning för 2025.

Detta efter att tidigare ha haft målsättningen att nå 500MSEK i omsättning 2022, med en EBITDA-marginal om 10%.

Positiva tongångar

Det får tolkas som positivt att man redan nu vänder blickarna mot kommande femårsperiod och fokuserar på fortsatt tillväxt.

De väsentliga händelserna som bolaget rapporterar för andra kvartalet är förnyat tilldelningsbeslut av KTH, med ett förväntat avtalsvärde om 55MSEK, samt förvärv av GPG Holding för 3,5MSEK.

Efter perioden har bolaget ingått ramavtal med Allied Universal, samt bytt lista till First North Premier Growth Market.

God kostnadskontroll

Det vi tycker sticker ut och är intressant med Tempest Security är att de trots rådande pandemi med alla dess utmaningar det innebär, kan visa på en omsättningstillväxt och ett positivt resultat på sista raden. Det visar på en redan nu fungerande tillväxtmodell med god kostnadskontroll.

Stark trend för branschen

Med detta utgångsläge går bolaget in i en framtid där trenden talar för ökad efterfrågan på säkerhetstjänster. Oavsett vad man tycker om den växande kriminaliteten i Sverige så är den ett faktum, det rapporteras om underbemanning inom polisen och gängkriminaliteten fortsätter.

Detta talar för att aktörer som Tempest Security kommer behövas som komplement. Både vad gäller aktiva säkerhetsvakter men också genom kameraövervakning och mycket annat.

Likaså växer kriminaliteten mot företag i form av hackning och utpressningen, även här går trenden mer mot ökade säkerhetsbudgetar för bolag vilket gynnar Tempest.