Svenska index handlas nära nollan under tisdagen – OMXS30 under tidigare stödnivå

Tisdagen präglas av handel nära nollan hos svenska index, i USA ser vi samma tendenser med en marginell relativ styrka hos Nasdaq.
2021-09-14

Idag handlas OMXS30 ännu en dag under EMA50, som tidigare agerat stöd vid flera tillfällen under 2021. Fler och fler aktier som ingår i detta index har brutit ned under viktiga glidande medelvärden och en fortsatt eventuell svaghet är något att vara uppmärksam på. Den långsiktiga trenden är dock fortsatt upp. First North närmar sig EMA200 och detta kan bli ett viktigt test för den långsiktiga trenden.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • OMXS30 handlas under tidigare stödnivå – First North testar långsiktigt glidande medelvärde
  • Blandade rörelser på amerikanska index – Halvledarindex utmanar all time high
  • Olja utmanar kortsiktig range

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 handlas under tidigare stödnivå – First North testar långsiktigt glidande medelvärde

OMXS30 har vid flera tillfällen under 2021 funnit stöd vid EMA50. De få tillfällen kursen hamnat under detta glidande medelvärde har OMXS30 nästan omedelbart svarat med att handlas upp ovanför igen, förra vecka utgjorde ett exempel på detta. I dagsläget ser vi dock hur detta index återigen handlas nedanför och detta är något att hålla koll på de kommande veckorna. First North har handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index sedan februari, denna trend fortsätter under måndagen. Förra veckan såg vi hur First North försökte bryta upp ovanför en trendlinje som tidigare utgjort motstånd, detta försök misslyckades och sedan dess har svagheten tilltagit. Om kursen fortsätter ned möter den inom kort både EMA200 och en horisontell stödlinje, båda dessa nivåer kan vara värda att hålla koll på framåt.

  • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

  • First North index

Dagsgraf på First North

Blandade rörelser på amerikanska index – Halvledarindex utmanar all time high

S&P500 har sedan maj testat EMA50 vid fyra separata tillfällen, varje gång har kursen studsat upp kring detta glidande medelvärde. I dagsläget ser vi hur kursen på nytt närmar sig denna nivå och detta kan komma att bli ett viktigt test. Dow Jones bröt under förra veckan ned från en trendlinje som agerat stöd under de senaste veckorna, vidare bröt detta index, likt OMXS30, ned under EMA50. Nasdaq har sedan tidigare agerat ledare på amerikanska index med en påtaglig relativ styrka, detta visar sig även på marginalen under tisdagen. Den amerikanska ETF:en för halvledare (SOXX), utmanar toppen av sin range samt tidigare all time high. De flesta är idag medvetna om den rådande situationen med brist på halvledare, det återstår att se hur mycket av detta som redan är prissatt, kursens utveckling framåt blir talande.

  • S&P500 index

Dagsgraf på S&P500

  • Dow Jones index

Dagsgraf på Dow Jones

  • Nasdaq index

Dagsgraf på Nasdaq

  • Halvledarindex

Dagsgraf på SOXX

Olja utmanar kortsiktig range

Likt gårdagen utmanar oljan även under tisdagen toppen av en kortsiktig range som pågått de senaste två veckorna.

  • Olja

Dagsgraf på Olja

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.