Spotlight-bolaget rusar på beskedet av ett ramavtal

Alltainer, som noterades den 11 december 2020 på Spotlight, rusar på nyheten av en bekräftad order.
2021-04-20

Alltainer, som noterades den 11 december 2020 på Spotlight, rusar på nyheten av en bekräftad order. Ordervärdet uppgår till minst 5.15MUSD.

Alltainer tillverkar inredda sjöcontainrar. Dessa produceras i Vietnam genom ett helägt dotterbolag med egen fabrik, och säljs främst i USA genom en återförsäljare. Bolaget tog genom noteringen in nytt kapital för att utöka produktionskapaciteten för att möta efterfrågan.

Ordern innebär ett ramavtal med bolaget Mountain Container som är baserat i Montana, USA. Mountain Container är en stor aktör inom handel med containrar i det nordvästliga USA och levererar tomma containrar till Alltainer i Vietnam. Alltainer ska leverera kontorscontainrar fram till och med slutet av 2023. Enligt avtalet kan ordern komma att utökas om Alltainer ökar sin kapacitet. En första testleverans sker redan inom de närmsta veckorna och därefter är det löpande order på minimum 180 000USD för varje leverans tills totalordern har levererats.

Alltainers VD, Jakob Kesje, kommenterar ordern “Det är glädjande att med denna order kunna säkra en orderbas för verksamheten som vi kan bygga utifrån. Det är ingen nyhet att marknaden för tomcontainrar och sjöfrakt för tillfället är besvärligt och att leveranser fördröjs väsentligt. Detta skapar givetvis en osäkerhet kring priser på material och frakt som påverkar kundernas beslutsprocess. En beslutsprocess som redan är påverkat av rådande pandemi. Därför är det extra glädjande att det är Mountain Container som är kunden för denna ramorder, då de har bra insikt och resurser inom container handel, transport av container samt på så sätt kan bidra positivt till produktionsflödet.