Soltechs dotterbolag i stor affär

Soltech offentliggör under tisdagen att dotterbolaget Neabgruppen sluter avtal med ett ordervärde om 12 MSEK.
2021-11-09

Soltech Energy är tecknade på First North Stockholm och verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare i huvudsak i Sverige. Via dotterbolaget Advanced Soltech också verksamt i Kina. Bolagets tillväxtmål är högt ställda och genom en tydlig förvärvsstrategi utökar man verksamheten genom att köpa bolag inom traditionella branscher som tex tak, fasad och el som alla är experter inom sitt område och när man adderar solkompetensen så blir det moderna solföretag. Bolagets ambition är att öka integrationen av solen i vardagen.

Soltech kan leverera helhetslösningar med egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler för tak och fasad, utanpåliggande lösningar, för stora och små tak, avancerade lösningar för stora energiprojekt och teknisk konsultation, solparker och markanläggningar, energioptimering, kombinationslösningar med flera förnyelsebara kraftkällor

I företagsgruppen samlar man bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter vars gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknologi, till försäljning, installation och optimering av solcellslösningar. Bolaget har siktet inställt på framtiden att leverera förnyelsebar energi på ett modernt sätt till alla kunder och på så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Koncernens senaste förvärv inom elteknikbranschen, Neabgruppen, har nu ingått ett avtal med byggbolaget Sefab åt Norrköpings kommun. Uppdraget innebär både elinstallationer och solceller på det som ska bli Styrstad skola och byggstart sker under 2022.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens.

Nu har koncernens senaste förvärv, elteknikbolaget Neabgruppen med säte i bl.a. södra Sverige, Stockholm och Norrköping ingått ett nytt avtal med byggkoncernen Sefab. Avtalet gäller både elinstallationer och en solcellsanläggning på det som ska bli Styrstad skola i Norrköpings kommun efter att Sefab fått tilldelningsbeslutet för totalentreprenaden.

Kommentar från koncernchef

“Jag vill tacka för det fina förtroendet Neabgruppen fått. Sefab är en viktig partner för oss, inte minst i Östergötland och det här fördjupar vårt samarbete ytterligare. Vi ser mycket fram emot det här projektet och det känns extra roligt att vi utöver elinstallationer också kommer att installera solceller på skolans tak”, kommenterar koncernchef Pelle Norberg i ett pressmeddelande under veckans andra dag för handel.