Soltech satsar stort

Under tisdagen meddelar man att Swede Energy, Merasol och Soltech Sales & Support gemensamt kommer att bilda Soltech Energy Solutions.
2021-11-16

Nu har tre solenergibolag i Soltechkoncernen gått samman. Det är Swede Energy, Merasol och Soltech Sales & Support som gemensamt bildar Soltech Energy Solutions. Syftet med fusionen är skapa ett starkt och rikstäckande solenergibolag som bryter ny mark och skapar framtidens smarta fastigheter. Christoffer Caesar, vd för bolaget, berättar om ambitionerna att bli branschledande i Sverige.

Soltech Energy är tecknade på First North Stockholm och verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare i huvudsak i Sverige. Via dotterbolaget Advanced Soltech också verksamt i Kina. Bolagets tillväxtmål är högt ställda och genom en tydlig förvärvsstrategi utökar man verksamheten genom att köpa bolag inom traditionella branscher som tex tak, fasad och el som alla är experter inom sitt område och när man adderar solkompetensen så blir det moderna solföretag. Bolagets ambition är att öka integrationen av solen i vardagen.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Soltech kan leverera helhetslösningar med egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler för tak och fasad, utanpåliggande lösningar, för stora och små tak, avancerade lösningar för stora energiprojekt och teknisk konsultation, solparker och markanläggningar, energioptimering, kombinationslösningar med flera förnyelsebara kraftkällor

I företagsgruppen samlar man bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter vars gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknologi, till försäljning, installation och optimering av solcellslösningar. Bolaget har siktet inställt på framtiden att leverera förnyelsebar energi på ett modernt sätt till alla kunder och på så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Tre av Soltechkoncernens renodlade solenergibolag har nu gått samman och bildat Soltech Energy Solutions som ska bli en drivande part i den gröna omställningen och ledande inom solenergibranschen mot B2B-marknaden i Sverige.

Kommentar från VD

“Med Soltech Energy Solutions blir vi en ännu starkare samhällsbyggare. Sammanslagningen ger oss ökad styrka i arbetet att bli branschledande inom energilösningar med solenergi som plattform. Både genom storskaliga solenergilösningar som solparker och takplacerade anläggningar, men även genom tekniskt avancerade energilösningar som systembalansering och lagring. Den önskade positionen för att möta den ökade elektrifieringen och effektbristen återfinns tveklöst i skärningspunkten mellan solenergi och techlösningar och det är exakt där vi positionerar oss. Vi skapar direkt samhällsnytta genom att transformera fastigheter från att vara traditionella fastigheter till att bli smarta energi-hubbar som tillsammans bildar den smarta staden. Detta ska vi göra genom att fortsatt erbjuda högkvalitativa solenergilösningar, men även genom att addera smart styrning och lagring av energin så att den används när den behövs som mest. På så vis ökar vi svenska företags konkurrenskraft och gör dem mindre känsliga för fluktuerande elpriser och skenande effektavgifter,” kommenterar VD, Christoffer Caesar i ett pressmeddelande under dagen.