Soltech – Sikte på Kina

Under tisdagen offentliggör man prospekt i samband med att dotterbolaget Advanced Soltech noteras på NASDAQ.
2021-09-28

Soltech Energy är tecknade på First North Stockholm och verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare i huvudsak i Sverige. Via dotterbolaget Advanced Soltech också verksamt i Kina. Bolagets tillväxtmål är högt ställda och genom en tydlig förvärvsstrategi utökar man verksamheten genom att köpa bolag inom traditionella branscher som tex tak, fasad och el som alla är experter inom sitt område och när man adderar solkompetensen så blir det moderna solföretag. Bolagets ambition är att öka integrationen av solen i vardagen.

Soltech kan leverera helhetslösningar med egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler för tak och fasad, utanpåliggande lösningar, för stora och små tak, avancerade lösningar för stora energiprojekt och teknisk konsultation, solparker och markanläggningar, energioptimering, kombinationslösningar med flera förnyelsebara kraftkällor

I företagsgruppen samlar man bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter vars gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknologi, till försäljning, installation och optimering av solcellslösningar. Bolaget har siktet inställt på framtiden att leverera förnyelsebar energi på ett modernt sätt till alla kunder och på så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Under tisdagen offentliggör Soltech Energy prospekt i samband med att dotterbolaget Advanced Soltech noteras på NASDAQ First North Growth Market. Bolaget har upprättat prospekt som idag godkändes av finansinspektionen. Aktien förväntas vara tillgänglig för handel den 29:e oktober 2021. De befintliga aktieägarna i Soltech Energy kommer att tilldelas en inköpsrätt per innehavd aktie per avstämningsdagen som äger rum den 11:e oktober.

Bakgrunden till erbjudandet är att man vill skapa tillväxtmöjligheter på den kinesiska marknaden för solenergi, man vill synliggöra de värden som finns inom bolaget och skapa en stabil plattform för hållbar långsiktig utveckling.

Sammantaget kommer 7 272 043 stamaktier i Advanced Soltech att erbjudas till försäljning. Detta motsvarar  23,2 procent av samtliga stamaktier. Man kommer att utnyttja försäljningslikviden till att motsvara antalet nya stamaktier i bolaget. Köpeskillingen för antalet sålda aktier ska tillkomma Advanced Soltech och moderbolaget andel i Advanced Soltech ska inte minska till följd av uppköpserbjudandet.

Man förbehåller sig rätten till att kvalificerade investerare ska kunna emittera ytterligare stamaktier till en teckningskurs som motsvarar priset i det ursprungliga erbjudandet. Detta i syfte att ta in mer kapital om intresse finns hos någon investerare.

Kommentar från VD – Soltech Energy

“Vi är nu stolta över att kunna offentliggöra särnoteringen av Advanced Soltech. Våra aktieägare får ett attraktivt erbjudande om att utöka sin investering i världens största solenergimarknad genom att använda de inköpsrätter som alla Soltech Energys aktieägare tilldelas. Inköpsrätterna ger rätt till att förvärva aktier i Advanced Soltech. Väljer en aktieägare att inte utnyttja sina inköpsrätter, kan de säljas och denne har i alla fall kvar en del av sin investering i solenergimarknaden i Kina genom att Soltech Energy fortsatt kommer vara en stor ägare i Advanced Soltech. Samtliga nyemitterade aktier från Soltechs nyligen avslutade företrädesemission och övertilldelningsemission kommer att tilldelas inköpsrätter”, kommenterar VD, Stefan Ölander i ett pressmeddelande under tisdagen.

Kommentar från VD – Advanced Soltech

“Advanced Soltech har sedan starten finansierat, installerat, ägt och drivit solcellsanläggningar på kunders tak i Kina och har idag en portfölj med 134 elproducerande solcellsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 192,5 MW. Bolaget har nått ett stadie i sin utveckling där affärsmodellen har blivit kommersiellt lönsam, och vi har som avsikt att snabbt öka kapaciteten och strävar mot att uppnå en sammanlagd kapacitet om 1 000 MW redan år 2024. Vi har under det senaste året arbetat mot en börsnotering och känner oss väl förberedda för nästa steg i vår resa”, kommenterar VD, Max Metelius i ett pressmeddelande under tisdagen.

Kommentar från styrelseordförande – Advanced Soltech

“Vi är väldigt stolta över Advanced Soltechs historik av hög kvalitet och stark tillväxt i en värdedriven organisation. Bolaget är idag en etablerad aktör inom solenergi i Kina och har en beprövad affärsmodell. Vi ser stora tillväxt- och utvecklingsmöjligheter framöver och med Noteringen hoppas vi kunna välkomna fler att vara med på vår fortsatta resa på den snabbväxande marknaden för grön energi i Kina”, kommenterar styrelseordförande, Frederic Telander i ett pressmeddelande under tisdagen.

mer om ämnet