Soltech Energy – Installerar 1700 kvm solceller

Under torsdagen meddelar Soltech att man avtalat om en stor solcellsinstallation på Nacka Forums tak om en yta på 1700 kvm.
2021-09-02

Soltech Energy är tecknade på First North Stockholm och verkar både mot privatpersoner, företag, industrier och samhällsutvecklare i huvudsak i Sverige. Via dotterbolaget Advanced Soltech också verksamt i Kina. Bolagets tillväxtmål är högt ställda och genom en tydlig förvärvsstrategi utökar man verksamheten genom att köpa bolag inom traditionella branscher som tex tak, fasad och el som alla är experter inom sitt område och när man adderar solkompetensen så blir det moderna solföretag. Bolagets ambition är att öka integrationen av solen i vardagen.

Soltech kan leverera helhetslösningar med egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler för tak och fasad, utanpåliggande lösningar, för stora och små tak, avancerade lösningar för stora energiprojekt och teknisk konsultation, solparker och markanläggningar, energioptimering, kombinationslösningar med flera förnyelsebara kraftkällor

I företagsgruppen samlar man bolag med kompletterande kompetenser och erfarenheter vars gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan: från innovation, utveckling och produktion av solteknologi, till försäljning, installation och optimering av solcellslösningar. Bolaget har siktet inställt på framtiden att leverera förnyelsebar energi på ett modernt sätt till alla kunder och på så sätt tar vi en aktiv del i att utveckla morgondagens hållbara samhälle.

Under torsdagen meddelar Soltech Energy att man avtalat om en stor solcellsinstallation på Nacka Forums tak om en yta på 1700 kvm. Man gör installationen tillsammans med det globala fastighetsbolaget Unibail-Rodamco-Westfeild som äger köpcentrumet. Anläggningen väntas producera 300 000 kWh årligen och byggstarten sker i september 2021.

Kommentar från regionsansvarig – Soltech Energy

“Det är mycket roligt att få göra detta tillsammans med URW. Det är ett fastighetsbolag med höga krav på hållbarhet, vilket den här solcellsanläggningen är ytterligare ett bevis på. Vi är stolta över möjligheten att få bidra till att Nacka Forum och dess besökare framöver kommer att dra nytta av solens strålar”, kommenterar regionsansvarig, André Nylén i ett pressmeddelande under torsdagen.

Kommentar från centrumchef – Nacka Forum

“För oss är det av stor vikt att dagligen arbeta för att minska vårt klimatavtryck så att Nacka Forum är en plats som bidrar till en hållbar stadsmiljö ur samtliga aspekter. Gröna energilösningar som solenergi är helt i linje med vår hållbarhetsstrategi Better places 2030, och vi ser mycket fram emot vår nya solcellsanläggning som bland annat kommer att förse Nacka Forums 28 elbilsladdare med förnybar lokalproducerad el”, kommenterar centrumchef, Marie Larsson i ett pressmeddelande under torsdagen.

Du har väl inte missat veckans intervju med Christer Fuglesang! 

mer om ämnet