Soltech Energy – Försäljningstillväxt under det andra kvartalet

Under fredagen levererade Soltech Energy sin rapport för det andra kvartalet, intäkterna fortsätter öka och förvärvsstrategin går enligt plan.
2021-08-23

Soltech Energy utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och batterier. Bolaget bedriver en förvärvsdriven strategi där målet är att förvandla olika former av fastigheter till effektiva energiproducenter. Koncernen kan leverera helhetslösningar med egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler för tak och fasad, utanpåliggande lösningar, för stora och små tak, avancerade lösningar för stora energiprojekt och teknisk konsultation, solparker och markanläggningar, energioptimering, kombinationslösningar med flera förnyelsebara kraftkällor.

Andra kvartalet i siffror

  • Koncernens intäkter ökade med 71 % till 266,2 MSEK.
  • Intäkterna för den svenska verksamheten uppgick till 220,7 MSEK, vilket innebär en tillväxt med 102 %.
  • Intäkterna för den kinesiska verksamheten uppgick till 45,5 MSEK, att jämföra med 47 MSEK för motsvarande kvartal under 2020.
  • Koncernens EBITDA uppgick till 29,3 MSEK, jämfört med 49,7 MSEK för den jämförande perioden.
  • Resultat per aktie landade på -0,33 SEK, att jämföra med -0,65 SEK för Q2 2020.

VDn kommenterar

Soltechs VD, Stefan Ölander, kommenterade hur koncernens första dotterbolag, Advanced Soltech, fortsätter sin expansion på den kinesiska marknaden. Han berättade även hur dotterbolagets särnotering på Nasdaq fortskrider enligt plan. Under det andra kvartalet förvärvades två nya bolag, elektronikföretaget Rams El och takfirman Takbyrån. Dessa två förvärv förväntas bidra med ca 170 MSEK i intäkter på årsbasis, vidare kommenterar VDn att båda bolagen beräknas leverera en god vinstmarginal. Soltech äger nu totalt sett 17 dotterbolag, varav 16 finns på den svenska marknaden. Soltechs förvärv är ofta inom solenergi och tak, fasad och elbolag med en hög kompetens inom sina respektive områden där solen blir ett komplement. Dessa bolag kompletterar koncernen genom att bidra till hög kvalitet och långa kundrelationer. De gör även Soltech till en aktör som kan ta hand om hela kedjan från A till Ö vilket minskar sårbarheten i affärsmodellen.

Framtiden för solenergi

I Sverige står energin från solen för ca 1 % vilket gör att det finns mycket kvar för att fylla de framtida målen som ligger kring 10% solenergi. Solenergi kan användas för alla målgrupper – både privatpersoner, företag, industrier och stora samhällsutvecklingsprojekt. Trenden fortsätter med byggbolag och fastighetsägare som har med solenergi i sina projekt. VDn kommenterar hur sådana förutsättningar drar till sig aktörer som saknar rätt kompetens eller den ekonomiska uthållighet som krävs. Detta leder till en konsolideringseffekt som, enligt Stefan, skapar goda affärsmöjligheter för Soltech. Bolaget har historiskt finansierat förvärv genom kassa och sin egna aktie som dellikvid och detta finns det utrymme att fortsätta med.

Mål för framtiden

Soltech Energy siktar under 2021 på intäkter om 1000 MSEK , detta skulle innebära en ökning från 50 MSEK på 2,5 år. VDn menar att bolaget kommer i kapp i storlek där synergieffekter inom inköp med mera börjar synas. Detta banar väg för bolagets mål om 4,7 MSEK i intäkter 2024.

mer om ämnet