Smart Eye – Tionde avtalet

Under fredagen tillkännager Smart Eye att man skriver ytterligare avtal tillsammans med global japansk bilutvecklare.
2021-10-01

Om Smart Eye

Smart Eye är i dagsläget en av få tillverkare i världen med kapacitet att leverera eyetrackingteknik som lever upp till den globala fordonsindustrins höga krav. Dessutom har Smart Eye en viktig konkurrensfördel i att företaget erbjuder en plattformsoberoende lösning som är öppen och flexibel, och därmed kompatibel med kundernas övriga systemkomponenter.

Smart Eyes ledande position inom fordonsindustrin skyddas även av marknadens höga inträdesbarriärer. Kvalificeringen av mjukvara för bilar är en lång och besvärlig process som ställer krav på långsiktighet och uthållighet, vilket försvårar för nya aktörer att etablera sig på marknaden.

Smart Eyes lösningar förknippas i första hand med spårning av ögonrörelser, men företaget utvecklar också lösningar som kan identifiera personer och objekt inuti hela fordonskupén. Genom att kombinera eyetracking med ytterligare sensorer kan tekniken även följa munnen, ansiktet samt hela huvudet och överkroppens rörelser. Detta framväxande område kallas interior sensing och väntas bli etablerat på fordonsmarknaden inom några år.

Tionde avtalet med fordontillverkaren

Under fredagen tillkännager Smart Eye att man skriver sitt tionde avtal tillsammans med en global japansk bilutvecklare. Ordern avser en ny bilmodell på en redan befintlig plattform, vilken beräknas ha ett värde på 25 MSEK, baserat på prognoser för den beräknade produktlivscykeln.

Den nya modellen innebär ändrad standardposition för kameran, DMS-lösningen är flexibelt utformad för att kunna anpassas efter nya kameraplaceringar. Detta väntas ge Smart Eye fördelar gentemot sina konkurrenter i samband med att större fordonstillverkare efterfrågar alternativa kameraplaceringar i deras bilar.

Kommentar från VD

”Den nya ordern är en ytterligare bekräftelse på vår förmåga att förse våra kunder med enastående DMS-teknik. I samband med att vi fortsätter leverera vår teknik till de bilmodeller vi redan vunnit ser vi fram emot att erhålla ännu fler design wins på den här och andra befintliga plattformar”, kommenterar VD, Martin Krantz i ett pressmeddelande under fredagen.

mer om ämnet