Smart Eye slutför förvärv

Under veckans näst sista dag för handel så offentliggör Smart Eye att bolaget slutför förvärvet av iMotions.
2021-11-25

Smart Eye är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter baserade på artificiell intelligens. Eyetrackingtekniken används för att förstå och förutsäga avsikter och handlingar. Genom att studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan bolagets teknik dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Tekniken används huvudsakligen i alla typer av fordon. Verksamhet innehas på global nivå, med huvudkontoret i Stockholm.

Som offentliggjordes den 26:e oktober 2021 ingick Smart Eye avtal om förvärv av iMotions, en leverantör av multimodal mjukvara avsedd för forskning kring mänskligt beteende. Smart Eye har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i iMotions.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick till cirka 403 miljoner kronor, varav ca 201 miljoner kronor betalas genom 1 019 493 nyemitterade aktier i Smart Eye som styrelsen beslutade om att emittera idag. Resterande del av köpeskillingen, motsvarande ca 202 miljoner kronor erlades kontant. Priset för Vederlagsaktierna uppgår till 197,3931 kronor per aktie och har bestämts utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Smart Eyes aktie på Nasdaq First North Growth Market från och med 9:e augusti 2021 till och med affärsdagen omedelbart före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

Kommentar från VD

”Under det kommande årtiondet kommer vi att se en utveckling inom forskning kring mänskligt beteende med hjälp av multimodala metoder. iMotions och dess flersensorsintegrerande mjukvara kommer att bidra med ett ökat värde för Smart Eyes nuvarande kunder, speciellt inom bilindustrin. Framtiden är multimodal med teknologiska framsteg som kommer att göra det ännu lättare, snabbare och kostnadseffektivare att förstå vad som driver mänskligt beteende och beslutsfattande. Med iMotions adderar vi multimodal analysmjukvara till vår avancerade eye tracking och ansiktsuttrycksanalysplattform”, kommenterar VD, Martin Krantz i ett pressmeddelande under dagen.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.