Smart Eye – ingår avtal att förvärva Affectiva och avser anskaffa kapital genom en riktad nyemission

Smart Eye meddelade den 25 maj att de ingått ett avtal för att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Affectiva, detta till en köpeskilling om 73,5 miljoner dollar, vilket finansieras dels genom nyemitterade aktier i Smart Eye och dels genom kontantbetalning.
2021-05-25

Smart Eye grundades år 1999 i Göteborg. Saab Automobil blev snart företagets första kund och sedan dess har fordonsindustrin varit en viktig målgrupp. Smart Eye var med andra ord tidiga med att utveckla eyetrackinglösningar anpassade efter fordonsindustrins extremt höga krav på kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, uthållighet och leveransförmåga.

Förvärv och nyemission

Smart Eye meddelade den 25 maj att de ingått ett avtal för att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget Affectiva. Köpeskillingen blev 73,5 miljoner dollar. Förvärvet finansieras dels genom nyemitterade aktier i Smart Eye och dels genom kontantbetalning. 67,5 miljoner dollar av 73,5 miljoner dollar finansieras genom nyemitterade aktier.

Därutöver undersöker styrelsen i Smart Eye att genomföra en riktad nyemission om cirka 275 miljoner kronor, till svenska och internationella institutionella investerare. En extra bolagsstämma förväntas hållas den 11 juni 2021 för att bemyndiga styrelsens förslag. 41% av de röstberättigade aktieägarna har uttryckt sig att rösta för bemyndigandet av emissionen.

Varför riktad?

Bakgrunden till att det blir en riktad emission och att aktieägarna inte får företrädesrätt är för att Smart Eye vill säkerställa en tids- och kostnadseffektiv finansiering för att kunna täcka sitt finansieringsbehov fram tills dess att bolaget genererar tillräckligt stora intäkter.

Om Affectiva

Affectiva är ett ledande techbolag inom utveckling av Emotion AI och Human Perception AI och har sitt huvudkontor i Boston, samt ett kontor i Kairo, Egypten. Bolaget omsatte cirka 5 miljoner dollar under 2020 och hade en bruttomarginal om 86 procent (Smart Eye har en bruttomarginal mellan 75 – 90 procent). Förvärvet förväntas tillträda innan slutet av juni 2021.

Bakgrund till förvärvet

Tanken bakom förvärvet är att kombinera sina marknadsledande teknologier och kompletterande team, tidigare har bolagen agerat konkurrenter. Detta för att bli den ledande leverantören av fordonsklassad Interior Sensing AI på marknaden, samt marknaderna för Media Analytics och Human Factors Research. Teknologin ökar inte bara fordonssäkerheten utan kommer även bidra med en utökad mobilitetsupplevelse med komfort och underhållning.

Media Analytics-verksamheten som nämns ovan är framtagen av Affectiva. Detta område har inget att göra med fordonsindustrin utan analyserar konsumenternas känslomässiga reaktioner på brand content och upplevelser. Detta bidrar inte enbart med intäkter och vinst utan kommer ge synergieffekter med Smart Eyes Research Instruments-lösningar, som förser världens ledande forskningsorganisationer med högkvalitativa eye-trackingssystem.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Martin Krantz VD och grundare kommenterar

I flera år har Smart Eye varit ledande inom driver monitoring, vilket möjliggör säker och hållbar transport. När vi såg hur denna kategori utvecklades till Interior Sensing, övervakandes hela kabinen, insåg vi snabbt att Affectiva var en stark aktör att hålla ögonen på. Affectivas banbrytande arbete inom Emotion AI-segmentet har varit en kraftfull plattform för att få denna teknik till marknaden i stor skala. I slutändan handlar det om att rätta liv och överbrygga klyftan mellan människa och maskin. I framtiden, tillbakablickandes på denna stund, är jag övertygad om att det har varit ett avgörande ögonblick för vägsäkerhet tack vare det besked vi gett idag.

mer om ämnet