Shortcut Media kommunicerar att ramavtal förlängs

Bond Street Film vann under 2020 PTS nationella upphandling för filmproduktion.
2021-04-07

Bond Street Film vann under 2020 PTS nationella upphandling för filmproduktion. Avtalet förväntas uppgå till 5MSEK per år och löpa under 4 år.

SMG är idag verksamma inom filmkommunikation, primärt på den svenska media- och kommunikationsmarknaden. Inom ramen för den svenska media- och kommunikationsmarknaden är kategorierna Online Video och Sociala Medier närmast SMG:s verksamhetsområden.

SMG har skapat en bolagspresentation på ecoptimist.se, där de beskriver sin affärsmodell och verksamhet närmare.