SeaTwirl övertecknar företrädesemission

Under fredagen tillkännager man att företrädesemissionen i SeaTwirl övertecknas och bolaget tillförs cirka 46,9 MSEK.
2021-11-26

Seatwirl är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom energisektorn. Bolaget utvecklar flytande vindkraftverk som används till sjöss. Bolagets teknik använder sig av en vindturbin som placeras på en undervattensstruktur djupt ner under vattenytan. Vindturbinen, tornet och undervattensstrukturen sitter ihop tillsammans för att bilda en rotation som i sin tur skapar elektricitet.

Bolaget har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 oktober 2021. Företrädesemissionen tecknades till totalt 192,12 procent, varav ca 95,63 procent tecknades med stöd av uniträtter och ca 96,49 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget ca 46,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.


Företrädesemissionen omfattade ca 781 000 aktier och ca 260 000 teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 november 2021. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 192,12 procent, varav cirka 95,63 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 96,49 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.