Scandinavian Enviro Systems – Strategiskt partnerskap

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad.
2021-05-21

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden.

Artikeln kommer handla om följande:

  • Faktorer bakom en växande marknad
  • Bolagets Q1-siffror
  • Nytt formaliserat strategiskt partnerskap
  • Bolagets aggressiva tillväxtplan
  • Hållbarhetsaspekten bakom bolagets teknologi
  • Bolagets anläggningskoncept
  • Bolagets framtida finansieringsplan

 Faktorer bakom en växande marknad

Både kemi- och oljeindustrin visar intresse för återvunnen olja från uttjänta däck. Efterfrågan på pyrolysolja, den olja som utvinns ur däck, har vuxit kraftigt de senaste åren.

En faktor som driver på intresset för enviros miljövänliga teknik är att producenter av däck, själva måste ta hand om uttjänta däck, Enviro tar istället över detta ansvar och återvinner dessutom däckens resurser.

Igår släppte Scandinavian Enviro Systems sin Q1-rapport.

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK att jämföra med 0,7 MSEK för Q1 2020.
  • Periodens resultat uppgick till -12,1 MSEK (-11,7 MSEK).

Formaliserat strategiskt partnerskap

Under bolagets Q3-rapport 2020 kommenterade VDn hur Enviro var angelägna om at formalisera sitt strategiska partnerskap med Michelin men hur denna process förskjutits på grund av Covid. Under Q1-perioden 2021 har Enviro och Michelin nu undertecknat slutgiltiga avtal avseende ett strategiskt partnerskap.

Enviros förmåga att utvinna kimrök ur däcken gör ett strategiskt partnerskap med Michelin synnerligen lämpligt, dels för att Michelin är en av världens största däckproducenter men också för att Michelin är en av världens största köpare av kimrök.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Aggressiv tillväxtplan

Bolagets VD, Thomas Sörensson kommenterade hur det formaliserade strategiska partnerskapet var kvartalets viktigaste händelse och att det innebär ett slutgiltigt erkännande och genomslag för bolagets patenterade teknologi. Bolaget har nu lagt fast en aggressiv plan med målet om att etablera upp till fyra anläggningar per år.

En sådan tillväxtplan kommer, enligt VDn, kräva fortsatta partnerskap där Enviro blir delägare i varje ny anläggning. Bolagets första anläggning blir den som de, gemensamt med Michelin, etablerar i Chile. I nästa steg kommer bolaget fokusera på Västsverige och Centraleuropa.

Hållbarhetsaspekten

Däcktillverkare, såväl som företrädare för oljeindustrin och den kemiska industrin har visat stort intresse för sådana etableringar.

Intresset för att ersätta fossil olja med återvunnen pyrosolja, som har en hög andel förnyelsebart innehåll, är mycket intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Även återvinnings- och avfallshanteringsbolag är intresserade av Enviros anläggningar som kan lösa centrala hanteringsproblem samtidigt som de genererar intäkter från återvunna material.

Anläggningskoncept

Arbetet med att utveckla anläggningskonceptet pågår för fullt. Vdn kommenterade hur bolaget behöver ha ett modulbaserat koncept och en leverantörskedja som klarar att hantera flera projekt samtidigt. Detta innebär att organisationen parallellt ska klara av att hantera tillståndsprocesser, förhandlingar med partners, leveranser, etablering av anläggningar och samtidigt generera intäkter.

Finansiering

Bolaget likvida medel uppgår till 29,4 MSEK efter att de lyckades säkra ett kapitaltillskott om 21 MSEK via en riktad nyemission. Vdn kommenterade i rapporten hur bolaget kommer fortsätta behöva skjuta till kapital varför styrelsen gett uppdraget åt en internationell investeringsbank att utforma en strategisk finansplan.