Scandinavian Enviro Systems – Q3 rapport

Scandinavian Enviro Systems som gått väldigt bra på börsen de senaste månaderna presenterade idag sin Q3 rapport.
2020-11-26

Scandinavian Enviro Systems som gått väldigt bra på börsen de senaste månaderna presenterade idag sin Q3 rapport. Bolaget återvinner kimrök, olja, stål och gas från uttjänta däck, och säljer senare dessa råvaror för ny användning.

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 0.2 MSEK.
  • Resultatet landade på -12.7 MSEK.

Patenterad teknik banar väg för kursuppgång

Det är viktigt att poängtera att Enviro ännu inte genererar några skrytsamma intäkter, aktien handlas idag till ett P/S tal om 857. Det är istället Enviros patenterade teknik och vad denna kan generera i framtiden som banat väg för kursuppgången. Aktien blir därför ett ypperligt exempel på hur framåtblickande börsen kan vara.

Mer relevant än någonsin

Vdn kommenterade om hur bolagets patenterade teknik är mer relevant än någonsin. Både kemi- och oljeindustrin visar intresse för återvunnen olja från uttjänta däck. Efterfrågan på pyrolysolja, den olja som utvinns ur däck, har vuxit kraftigt de senaste åren.

Detta är i sig väldigt positivt för Enviro men bolaget utmärker sig genom sin patenterade teknik för utvinning av kimrök.

Återvinning av däck

En faktor som driver på intresset för enviros miljövänliga teknik är att producenter av däck, själva måste ta hand om uttjänta däck, Enviro tar istället över detta ansvar och återvinner dessutom däckens resurser.

Att de dessutom har förmågan att utvinna kimrök ur däcken gör ett strategiskt partnerskap med Michelin synnerligen lämpligt, dels för att Michelin är en av världens största däckproducenter men också för att Michelin är en av världens största köpare av kimrök.

Strategiskt partnerskap med Michelin

Vdn kommenterar vidare om hur Enviro är angelägna om att nu formalisera sitt strategiska partnerskap med Michelin, dessvärre har covid förskjutit denna process men ett slutgiltigt avtal ser ut att kunna vara på plats under Q4.

Uppmärksamheten för Enviros teknik fortsätter växa och bolaget ligger helt rätt i tiden med en ökande efterfrågan på pyrolysolja och en teknik som gynnar miljön.

Aktiens utveckling

Aktien har sedan sin bottennotering i Base nummer 1 levererat 690% i avkastning. Vi såg en breakout från Base nummer 3 i närtid och aktien är skrivande stund upp 2% på sin rapportdag.