Sämre prognoser än förväntat för både Apple och Amazon

Apple sålde fler telefoner och tjänade mer pengar, men trycker på att försörjningskedjan fortsatt utgör en begränsande faktor, vilket framåt kommer spela in på marginalerna.
2021-10-29

Under gårdagen såg vi blandad utveckling på svenska index medan Amerikansk handel stod för en mer renodlad styrka, med framförallt Nasdaq och S&P som ledde uppgångarna.

Vi går nu mot slutet av såväl handelsveckan som mot oktober månad, och efter fin återhämtning från vad som först antogs kunna bli ett mer bestående hack nedåt, ser vi ut att på flera håll kunna stänga månaden på högre noteringar. Däremot har både Amazon och Apple levererat sämre prognoser än vad analytiker väntat sig och hoppats på, vilket drog ned de båda tyngre pjäserna under gårdagens efterhandel.

Apple sålde fler telefoner och tjänade mer pengar, men trycker på att försörjningskedjan fortsatt utgör en begränsande faktor, vilket framåt kommer spela in på marginalerna. Detta mottogs inte så uppskattat av marknaden, som handlade ned teknikjätten omkring 5% i efterhandeln. Vi ser därigenom ett läge där en antagen positiv månadsstängning kan stöta på lite turbulens.

Senaste tiden har olja och gas presterat mycket bra, detta efter att förhållandet mellan utbud och efterfrågan snedvridits av begränsad produktion och en kraftfull global återhämtning. Under gårdagen skrev vi om hur aktivistfonden Third Point manade på för att Shell skulle dela upp sin verksamhet i olika beståndsdelar och fokusera mer på grön energi.

Idag ser vi istället hur en annan tung investerare i bolaget menar på att detta inte ens är möjligt, och att man bör fokusera på att fortsätta generera ett stabilt kassaflöde genom befintlig verksamhet för att därigenom kunna investera i grönare energiförsörjning.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Begränsad produktion är en av anledningarna till att vi nu ser högre oljepriser, samma gäller för de högre gaspriserna som förväntas bli ännu högre vartefter som vintern blir kallare – något som kan spädas på ytterligare av fortsatta uppmaningar till begränsad produktion.

Att långsiktiga investeringar bör fokuseras på grönare energikällor råder det lite tvivel om, men däremot ser begränsat utbud med stark efterfrågan ut att fortsatt kunna ge goda investeringsmöjligheter i sektorn en bra bit framöver.