Sammanställning av Mariusz Skoniecznys intervju med Robert Bugbee

Igår, 18/05-20, ställde Robert Bugbee, VD för Scorpio Tankers upp i en intervju med Mariusz Skonieczny som finns tillgänglig på dennes Youtube-kanal.
2020-05-19

Igår, 18/05-20, ställde Robert Bugbee, VD för Scorpio Tankers upp i en intervju med Mariusz Skonieczny som finns tillgänglig på dennes Youtube-kanal. Målsättningen med intervjun tycks ha varit att först och främst utbilda lyssnarna, detta då en stark ström av nya intresserade tillkommit i sjöfartsindustrins kretsar. Och Bugbee är näst intill ikonisk, med sin långa erfarenhet inom olika områden av industrin, samt sin bitvis excentriska framtoning och förmåga att haussa värderingar.

Intervjun var rakt igenom världsklass, med väl formulerade och relevanta frågor som ställdes i en mycket bra ordning. Robert Bugbee är också mån om att rätt information kommer ut, och går lugnt och sansat igenom fenomen inom Shipping som industri.

Utbud/efterfrågan

Bland annat går de två in på värdering för en flotta, där analytiker lätt misstolkar värdet genom att dra det generella genomsnittet av fartygens livslängd. Istället är det mer relevant att titta på vilka båtar som är 12år+ gamla, för att se hur stor del av flottan som blir utdaterad och behöver bytas ut inom några år. I flottans genomsnittsålder gömmer sig också mycket kring belåning, då ett äldre fartyg har långt mindre tid på sig kvar att generera kassaflöde.

Super Cycle

Framförallt får Bugbee chansen att lägga ut texten om sitt synsätt på industrin i sin helhet, med en potentiellt sett stundande Super Cycle – där utbud minskar avsevärt men efterfrågan i mångt består. Vi har tidigare belyst detta fenomen i en trendspaning om sjöfartsindustrin. Här dyker diverse anledningar upp, med den tydligaste i bristen på fartyg. Bugbee är noggrann med att poängtera hur rådande omständigheter förbättras dag för dag, då tiden hela tiden förflyttar oss mot ett läge där fartyg utdateras och försvinner från marknaden.

Dirty / raffinerade produkter

Ytterligare en faktor som påverkar snedvridningen i utbud/efterfrågan, är det faktum att flertalet flottor ställt om till det som kallas för Dirty Trade. Då fraktas Crude eller icke-raffinerade produkter. Att ställa om båtarna från frakt av raffinerade produkter till Dirty är enkelt – att göra det omvända är både kostsamt och tidskrävande. Det gör att fartyg tagits från utbudssidan för transport av raffinerade produkter, i ett läge där efterfrågan på lagring av crude varit enormt. Men det lämnar ett skralt utbud för att frakta raffinerade produkter kvar på marknaden, med Scorpio Tankers som ett av bolagen att inte ha ställt om sina fartyg alls.

Fartygens livslängd

En annan faktor som påverkar att företag valt att ställa om sina flottor är fartygens olika åldrar. Bugbee går igenom upplägget för gränsdragningen vid 15års ålder för fartyg verksamma inom frakt av raffinerade produkter. Han förklarar hur fartygen blir svårare och svårare att garantera som helt rena in2för en ny frakt, då rörsystemen internt tar stryk med åren. Det innebär att flertalet “oljejättar” vägrar låta ett fartyg äldre än 15år transportera deras produkter. Då omvandlas båtarna till transportörer av Dirty produkter istället – och ett mindre fartyg finns tillgängligt för frakt av raffinerade produkter.

Scorpio Tankers

Vi får också en noggrann beskrivning av omständigheterna som såg aktiekursen för Scorpio Tankers skjuta upp till i närheten av $40 tidigt i år, och en kortfattad förklaring till skräcken omkring Corona och antaganden från marknaden gällande framtiden. I viss mån framställer Bugbee läget som om marknaden antar att Scorpio Tankers missgynnas av en återställd ekonomi. För $STNG tjänar enorma pengar i ett läge där oljepriset tagit stryk av bristande efterfrågan tack vare reseförbud, samt ökad produktion av bl.a. Saudi. Men Bugbee är tydlig med att poängtera hur han knappast önskar något högre än att rådande krisläge ska avta, och att allt ska återgå till ett normalläge. Detta skulle gynna marknaden i sin helhet, Scorpio Tankers inkluderat.

Classic Value Investors

Bugbee ges utrymme att klargöra en del frågetecken, och svarar förklarande i ett lugnt och behagligt tempo. Han lyfter flertalet aspekter som kan uppfattas positiva för sektorn i sin helhet, och även så för Scorpio Tankers. Detta är dock bara en väldigt kortfattad sammanställning av punkter som tas upp – vi rekommenderar starkt att den intresserade lyssnar in sig på intervjun, samt Mariusz Skoniecznys tidigare intervju med Harris Kupperman. Se även Mariusz Skoniecznys hemsida Classic Value Investors.