Riskpremie

På marknaden finns vad man kallar för riskfri ränta, detta är benämningen på den ränta en bank med insättningsgaranti kan erbjuda en sparare på ett sparkonto, alternativt vad en statsobligation betalar för ränta.
2019-11-09

På marknaden finns vad man kallar för riskfri ränta, detta är benämningen på den ränta en bank med insättningsgaranti kan erbjuda en sparare på ett sparkonto, alternativt vad en statsobligation betalar för ränta. Det är alltså en avkastning sparare kan få riskfritt.

För sparare som vill nå högre avkastning än vad den riskfria räntan kan erbjuda, finns bland annat aktiemarknaden som sparalternativ. Denna marknad innefattar dock en högre risk för de som väljer marknaden som ett spar- eller placeringsalternativ.

För att en sparare ska acceptera denna högre risk som innefattas av aktiemarknaden, kräver sparare en möjlighet att tjäna mer än vad den riskfria räntan kan erbjuda. Detta krav på högre avkastning kallas för Riskpremie, och är alltså priset eller ersättningen för att acceptera aktierisken.