Bristande utbud leder till fortsatt rädsla för högre inflation

Under veckan har vi sett en mer utbredd styrka på flera index, med Mid Cap som visat mest kraft på uppsidan och för veckan handlats upp ca 5% innan fredagens öppning.
2021-10-15

Under veckan har vi sett en mer utbredd styrka på flera index, med Mid Cap som visat mest kraft på uppsidan och för veckan handlats upp ca 5% innan fredagens öppning. I anslutning till att 10-års räntan i USA pausat något i uppgången har också handeln i tillväxtorienterade index stabiliserats eller hittat högre nivåer. Under morgonen har också Kina och Asien i sin helhet handlats uppåt, detta efter något lättade restriktioner för bostadsfinansiering samt en lägre yen. Inför dagens öppning ser svenska börsen ut att öppna uppåt.

På ett globalt plan ser vi mer och mer tecken på effekterna av bristerna i försörjningskedjor när prisnivåer stiger och utbudsbrist blir allt mer påtaglig. Underinvesteringar, felbedömningar från styrande organ, pengar på fickan för konsumenter och en aggressivt tilltagande återhämtning tycks samtliga faktorer bidra till denna snedvridande situation.

Runtom i världen ligger nästan 600 fartyg på vänt utanför hamnar. I Kina löper hamnarna hela tiden risken av att plötsligt stängas ned under en 14-dagarsperiod efter att någon medarbetare testats positiv för covid. På flera andra håll i världen råder brist på arbetskraft eller för snäva arbetstider för hamnarbetare.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

I framförallt södra Sverige ser vi en pinsamt utbredd brist på vettig och pålitlig energiförsörjning. Ändå menar politiker, på vad som uppseendeväckande förefaller vara allvar, att vi har pålitliga energikällor i vind, sol och vatten. Om dessa faktiskt tror att den genomsnittlige väljaren har en 7-årings världsbild, eller om de helt enkelt själva inte förstår är oklart. Men en förändring av approach, attityd och retorik bör vara på sin plats.

Europa befinner sig i en brinnande energikris och tvingas bönfalla Ryssland för att skruva på kranarna och exportera mer gas. ArcelorMittal, som producerar ca 40m tonn stål på årlig basis, har nu inlett tillfälliga pauser i produktionen på grund av för höga energikostnader. I Storbritannien råder gas- och bensinbrist efter begränsat utbud av lastbilschaufförer i anslutning till Brexit.

Samtidigt ser vi en utbredd brist på arbetskraft på flera håll runtom i världen och om allt elände som nämnts här ovan inte vore nog har vi också kraftigt stigande priser på olja och bensin i USA.

Fluktuationer i utbud / efterfrågan, med kraftiga prisrörelser skapar fantastiska förhållanden för den som vill spela på marknaderna. Men för konsumenter och samhällsekonomier är högre uppvärmnings- och produktionskostnader ett riktigt hot. Något som riskerar elda på monstret inflation, vilket i sig har en tendens att leda till en radda otäcka konsekvenser – något som nu centralbanker runtom i världen kommunicerar och agerar mer och mer kraftfullt för att begränsa.