Polyplank – Q3 rapport

Polyplank levererar omsättningstillväxt under Q3 men tappar något i marginalerna på grund av avvaktande kunder i efterdyningarna av pandemin.
2020-11-06

“Corona hack” – Cay Strandén, VD Polyplank

Under det tredje kvartalet har Polyplank levererat tillväxt i nettoomsättning. Däremot har resultatet försämrats något och man har sett en lägre aktivitet från kunderna sedan mitten av juni och till slutet av augusti. VD Cay Strandén uttrycker i rapporten hur det upplevdes som att kunderna tog en förlängd semester om 2,5 månader, vilket givetvis tynger siffrorna, som annars såg väldigt bra ut under första halvåret.

Vi har tidigare skrivit om Polyplank, och trots att aktien tappat lite sedan toppen i mitten av augusti, har aktien gått upp 150% sedan första artikeln skrevs i början av maj. Som mest var aktien upp mer än 400% från det att vi publicerade artikeln, men har sedan dess gått tillbaka en del.

Dagens Industri publicerade under sommaren en artikel där de näst intill förutspådde nyemission och påpekade försäljning från insiderpersoner, något som knappast hjälpte kursutvecklingen.

Nu meddelar bolaget att det ser tyngre ut även under Q4, då kunderna är långt mer avvaktande än vad man prognostiserat. Q4 ser fortsatt ut att bli bättre än Q4 2019, men inte lika bra som man förväntade sig i början av året.

Trots detta meddelar ändå Polyplank att 2020 i sin helhet kommer bli mycket bättre än 2019. Så snart ekonomin kommer igång igen finns goda möjligheter för Polyplank att återuppta det fina momentum som bolaget hade innan Coronapandemin lade locket på konjunkturen i sin helhet.

“Offertstocken ligger på 75,1 MSEK vilket är 201% eller 50,2 MSEK mer än motsvarande 2019. Notera att de stora budgetofferter som vi meddelat om innan har en mycket längre genomloppstid och vi förväntar oss inget konkret på dessa förrän under 2021 och 2022.” Säger Cay Strandén i rapporten.

mer om ämnet