PolyPlank – Ett CleanTechföretag med spännande utsikter

Om bolaget Polyplank har, i en tid med mycket fokus på miljö, en intressant och växande affärsmodell.
2020-05-12

Om bolaget

Polyplank har, i en tid med mycket fokus på miljö, en intressant och växande affärsmodell. Bolaget tillverkar bullerplank och miljöhus m.fl produkter i ett kompositmaterial från trä och plast. Med kunder både i privat och offentlig sektor. De har en ökad orderingång och har inte tagit stryk av Coronasjukan förutom något högre personalkostnader med sjukdomsbortfall, men detta har täckts upp kortsiktigt av diverse stöttande statliga bidrag.

Framgångskoncept i framtidsbransch

Intressant är ESG-faktorn, då de markant förbättrar miljön genom att återvinna och återanvända plast, istället för alternativet som är förbränning. Bolaget skriver utförligt om det miljöarbete de gör på sin hemsida. “PolyPlanks affärsidé bygger allt sedan starten på en förädlingsprocess där plastspill blir till en långlivad och återvinningsbar kompositprodukt.”

Statliga stimulanser

Spännande ur aktieägarsynvinkel är fokus på bullerplank, om man tänker vidare kring resonemanget från Lone_Wolf för några avsnitt sedan i Fill or Kill-podden, om Skanska och statliga investeringar för att få tryck i en avstannande ekonomi. Polyplank får redan idag nya ordrar om att renovera och/eller bygga nya bullerplank, och för alla som kör bil i Sverige så vet vi att det finns mycket att göra. Så här ser vi till en möjlighet att mycket sker under de kommande åren vad gäller investeringar i förbättrad infrastruktur.Ljus i tunneln

Bolaget guidar för ett starkt 2020, och har ökat omsättningen Q1 2020 vs Q1 2019 med nästan 50%. I senaste rapporten råder positiva tongångar trots en härjande epedimi, där PolyPlank främst tagit stryk på personalfronten enligt ovan, vilket inte berör resultat i större utsträckning. Man ser en fortsatt stark orderingång även under Q2, dock inte inom den kommunala sektorn, på grund av ändrad resursallokering i bekämpningssyfte mot Covid-19. Här ser vi dock enligt tidigare nämnt, en möjlighet för att detta ändras till det bättre vartefter som sjukdomsläget förbättras och ekonomin måste kickstartas igång.

How low can you go?

En potentiellt sett hämmande aspekt, är att bolaget kontinuerligt emitterar aktier. Vi ser även att kundfordringarna ökar mer än omsättningen procentuellt, jämfört med Q1 2019. Framförallt utspädningen bör kunna vara ett sänke, när nyckeltal tar mycket stryk av ovälkomna nya aktier. Vad gäller kundfordringarna är dessa, i relation till omsättningen, i faktiska summor, inte nämnvärt stora.

Inside job

Det mest intressanta med bolaget är turnaroundaspekten som redan börjat ta fart, då aktien handlades till 0,02kr för några år sedan, och nu står i 0,16kr. Samtidigt har VDn med flera insiderpersoner kontinuerligt köpt in sig på öppna marknaden. Och även om summorna inte blir överdrivet stora sker köpen så pass återkommande att det blir svårt att inte tolka det som positivt för framtida möjligheter. Se gärna marknadssök för lista på köp. Cay Strandén handlade senast idag 12/05-20 60,000 aktier.

Slutord

Ovan är enbart en kort sammanfattning om vad bolaget gör och funderingar kring utsikter. Det är ett väldigt litet bolag sett till börsvärde, och bör därför kunna röra på sig snabbt. Detta gäller givetvis såväl uppåt som nedåt – vi uppmanar därför i vanlig ordning till försiktighet, riskanalys och eget ansvar för att läsa på om bolaget.

Läs gärna bolagets senaste rapport här: Delårsrapport Q1

Tekniskt

Vi kan se hur aktien på veckobasis gjort två fina stegringar på långt högre volym än normalt, för att nu stannat av helt och sett både sjunkande volatilitet och volym. Nu rör sig aktien vilande precis ovanför två viktiga glidande medelvärden: EMA30 & EMA50 på veckobasis. Graf hämtad från Börsdata.

mer om ämnet