PolarCool genomför riktad nyemission

Styrelsen i PolarCool har, med stöd av bemyndigandet beviljat av årsstämman den 5:e maj 2021, beslutat om en riktad nyemission om 5 MSEK.
2021-11-24

Polarcool är tecknade på Spotlight och är verksamma inom medicinteknik. Idag är bolaget inriktade mot att produkter och lösningar inriktade för skador inom sport och aktivitet. Störst fokus återfinns inom forskning och utveckling av produkter som används vid behandling av hjärnskador vid exempelvis boxning, rugby och amerikansk fotboll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.

Styrelsen i PolarCool har, med stöd av bemyndigandet beviljat av årsstämman den 5:e maj 2021, beslutat om en riktad nyemission om 5 MSEK. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 3,3 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om 8 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 20 handelsdagarna. Antalet aktier som omfattas av den riktade nyemissionen uppgår till 1 515 148 aktier och innebär en utspädning om ca 15 procent.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Styrelsen bedömer att teckningskursen i den riktade nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

Kommentar från VD

“Med nyemissionen breddar PolarCool sin ägarbas som kommer bidra med erfarenhet och kompetens. Målsättningen är att påskynda den tillväxtresa som bolaget påbörjat. Bolaget ser fram emot att fortsätta etablera PolarCap på den europeiska marknaden och vid ett förväntat FDA godkännandet starta lanseringen på den amerikanska marknaden”, kommenterar VD, Erik Andersson i ett pressmeddelande under onsdagen.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.