Plejd – Påbörjar bearbetning av 9 nya marknader

Plejd har som uttalad strategi att kontinuerligt bearbeta nya marknader, detta genom att först komma in hos grossister och börja bygga relationer, idag kommunicerar bolaget att man satsar på ytterligare nio stycken marknader.
2021-05-25

Plejd utvecklar tekniska produkter och tjänster inom belysning och hemautomation, både till företag och slutkonsumenter. Exempel på produkter är dimmers, kontroller och trådlösa ljussystem. Utöver dessa produkter erbjuder Plejd också möjligheten att justera och kontrollera ljussystem på distans, detta via egenutvecklade mobilapplikationer.

Ytterligare expansion

Plejd har som uttalad strategi att kontinuerligt bearbeta nya marknader, detta genom att först komma in hos grossister och börja bygga relationer. Sedan tidigare har man lyckosamt gjort just det i Norge, Finland och Nederländerna. Nu meddelar bolaget att man påbörjar med utrullning av samma strategi på nio nya marknader.

Urval baserat på expansionsmöjlighet

De länder som Plejd har valt ut att satsa på som kommande tillväxtmarknader är Tyskland, Spanien, Polen, Schweiz, Belgien, Österrike, Portugal, Ungern och Island. Urvalet bygger på den potential som man bedömer finns i dessa enskilda marknader, relativt till den produktanpassning som behövs för att lyckas med ett genomslag.

Stor potential
Plejd bedömer att de internationella marknaderna har en potential att bli till 10 gånger större än nuvarande produkterbjudande som finns i Sverige.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

VD kommenterar 

Babak Esfahani, VD, poängterar att det kan ta lång tid innan signifikanta intäkter kommer från dessa marknader. Plejd uppskattar att det kommer ta ett år innan en första nivå av intäkter och två år innan marknaden blir skalbar. Enligt Babak är det relativt små kostnader i början av expansionen, men poängterar återigen att fasen kan vara trögrörlig.

Tidigare bevakning

Ecoptimist har sedan tidigare haft Plejd under bevakning och skrev under den tidiga hösten 2020 en aktiespaning om bolaget, sedan dess har aktiekursen gått väldigt bra och är upp med ca 250%.