Paxman utökar sitt globala nätverk med ytterligare två nya partners

Paxman kommunicerar idag att att Systemplus S.A.
2021-05-06

Paxman kommunicerar idag att att Systemplus S.A. blir bolagets exklusiva distributionspartner för Chile och att Medinova LLC blir Paxmans globala distributionspartner för Paxmanutrustning i Ukraina.

Paxman är verksamma inom skalpkylning, som används för patienter som behandlas för cytostatika. Bolagets produkt Paxman Scalp Cooler används för att minimera håravfallet hos patienten under behandlingens gång. Scalp Coolern är en fristående, mobil och eldriven kylenhet som kyler ner patientens hårbotten via en kylmössa.

Sistemplus S.A har sitt huvudkontot i Chile och har därför goda förutsättningar att introducera skalpkylning på den chilenska marknaden. Den nya partnern har även sedan tidigare starka befintliga relationer med viktiga referensläkare.

Medinova LLC, som är baserade i Kiev, är nu redo att lansera Paxman Scalp Cooling System till onkologicentra i hela Ukraina.

Efterfrågan på tekniker för skalpkylning ökar globalt. Skalpkylning, som koncept för att minska håravfall vid cytostatikabehandling (kemoterapi), har funnits under flera decennier. I skalpen finns det små blodkärl som förser celler i hårsäcken med näring och syre. Under en cytostatikabehandling transporteras ofrånkomligen cytostatika till hårsäcken genom blodkärlen, detta resulterar ofta i håravfall. En framgångsrik skalpkylning minskar denna effekt avsevärt.

Vi har tidigare skrivit om Dignitana som säljer ett datoriserat skalpkylningssystem, om du vill få en bättre förståelse för branschen rekommenderas läsning.