Ortivus – Uppdatering i anslutning till Q3-rapport

Ortivus kundleveranser fortsätter i högt tempo trots Covid-19, bolaget leverar stark tillväxt för tredje kvartalet.
2020-11-10

Idag presenterar Ortivus kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2020. Under kvartalet har bolaget levererat en väldigt stark omsättningstillväxt och även lyckats leverera ett positivt resultat.

För Q3 2020 levererade Ortivus en nettoomsättning om 25,4MSEK, i relation till 10,4MSEK som bolaget levererade Q3 2019, alltså en ökning om 144%. För perioden januari – september levererade Ortivus en omsättningstillväxt om 154% i jämförelse med samma period föregående år.

Omsättningen för årets första nio månader, i relation till samma period föregående år, steg från 33,7MSEK till 85,7MSEK.

Däremot är Bruttomarginalen något lägre, vilket VD Reidar Gårdebäck, i VD-ordet hänför till större andel hårdvaruförsäljning i det tidiga skedet av affären.

Under tredje kvartalet har bolaget genomfört en hårdvaruleverans till South Central Ambulance Serivce värd ca 12MSEK. Man meddelar också att kundleveransprojektet i Singapore passerat en viktig milstolpe, där den nya mjukvaran har godkänts gällande kontrakterad funktionalitet.

Efter kvartalet har Ortivus påbörjat flytt av produktion och reparation av MobiMeds mätenhet till sina egna lokaler i Danderyd. Detta då man genom detta hoppas kunna nå både strategiska vinster samt synergieffekter med produktutvecklingen.

Vi har tidigare skrivit om Ortivus som ett bolag med mycket spännande framför sig, där ny teknik på viktiga marknader kan leda till ökat intresse från andra delar av världen. I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet kommenterar VD Reidar Gårdebäck att lösningarna som levererats till den Brittiska marknaden väckt intresse från nya internationella aktörer, och säger även att initiala diskussioner pågår.

I rapporten kommenteras även den andra våg av Covid som sköljer över världen och riskerar försena och försvåra vissa leveransprojekt. Samtidigt meddelar bolaget att efterfrågan är fortsatt stor och att man med stolthet ser hur MobiMed underlättar sjukvården, särskilt i dessa pressade tider.

I dagens version av Börsen Idag kommenterar vi dock de goda nyheterna kring vaccin.

På rapportdagen handlas aktien ned ca 2% under förmiddagen.