Option

Vad är en option?
2019-11-09

Vad är en option?

En option är ett kontrakt mellan olika parter. Det finns olika typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner. För en köpare av en köpoption erhålls rätten att köpa något till ett förutbestämt pris, och för en köpare av en säljoption erhålls rätten att sälja något till ett förutbestämt pris.

Köpoption / Säljoption

En säljare (utställare av optioner) har istället för rättigheter till antingen köp eller sälj, skyldigheter till köp eller sälj. En säljare av en köpoption har en skyldighet att sälja något till ett förutbestämt pris, och en säljare av en säljoption har en skyldighet att köpa något till ett framtida pris.

Underliggande tillgång

Normalt talar vi om optioner för aktier. Dessa är ofta standardiserade och handlas med en slutdag, ett lösenpris och en underliggande tillgång som måste vara definierad.

Premie för optioner

För att handla optioner betalar man en premie, det är priset för optionen. Ett exempel är att en aktie står i 10kr den 1a januari, och en köpare tror att aktiepriset kommer stiga kraftigt kommande halvår, och vill köpa rätten att köpa aktien för 12kr den 1 april.

För det betalar en köpare av en köpoption 1kr som är premien, och skaffar sig då rätten att handla aktien till 12kr den 1 april, givet att aktiekursen är högre än eller 12kr. Om aktiekursen är lägre kommer innehavaren av köpoptionen inte vilja handla optionen för 12kr, då det är billigare att köpa tillgången på den öppna marknaden.

Om aktien handlas över 12kr kommer innehavaren av optionen att köpa aktien för det förutbestämda priset om 12kr, då detta är billigare än vad den öppna marknaden erbjuder.

Om aktien står i 15kr kan alltså köparen av köpoptionen köpa aktien för 12kr och direkt göra en vinst om 2kr, detta då vi måste räkna in kostnaden för optionen, som alltså var premien om 1kr.

Hantera risk med optioner

Optioner är väl lämpade för att hantera risk, och används frekvent för att hedga sig i lägen då man är exponerad tungt mot ett specifikt utfall. Låt säga att hela ens portfölj är viktad mot att börsen ska gå uppåt. Då kan det vara optimalt att köpa några säljoptioner i diverse aktier, vilket gör att man köper sig rätten att sälja dem till ett förutbestämt pris.

Detta kan göra att man kan använda dessa om börsen går ned, men att det inte påverkar avkastningen nämnvärt om börsen skulle fortsätta uppåt.