Omsättningstillgångar

I balansräkningen finns posten omsättningstillgångar.
2019-11-09

I balansräkningen finns posten omsättningstillgångar. Denna representerar de tillgångar ett bolag har som förväntas omsättas, alltså säljas eller förbrukas, inom ett år.

Omsättningstillgångar kan bland annat utgöras av lagerförda artiklar, förutbetalda kostnader, likvida medel eller fordringar på anställda, myndigheter med flera.

Omsättningstillgångar är tillgångar som ett bolag snabbt kan omvandla till likvida medel, och är en bra måttstock att förhålla sig till vid bedömning av hur skuldsatt ett bolag är.