Obligationer

En obligation är ett lån.
2019-11-09

En obligation är ett lån. Dessa kan ställas ut av såväl staten som företag. Då kallas de antingen företagsobligationer eller statsobligationer. En obligation är ett lån som köparen av obligationen kan sälja vidare.

En obligation kommer med löpande utbetalningar i form av ränta, samt att hela beloppet betalas tillbaka till den som äger obligationen på förfallodagen.

Det finns olika typer av obligationer, dessa innefattar nollkupongsobligationer och kupongobligationer. En kupongobligation betalar årligen ut en förutbestämd ränta, och en nollkupongobligation handlas i stället utan ränta men köps för ett lägre pris än vad köparen får tillbaka.