Börsen idag – nya restriktioner i Europa begränsar förväntad återhämtning

Europa står inför en långsammare utrullning av vaccinet än vad man först hoppades på, vilket drar ned förväntningarna på hur snabbt den ekonomiska återhämtningen ske. 
2021-03-22

Europa står inför en långsammare utrullning av vaccinet än vad man först hoppades på, vilket drar ned förväntningarna på hur snabbt den ekonomiska återhämtningen ske.

Nya restriktioner i bland annat Frankrike påverkar, även Italien har infört en ny lock-down inför påsk. Analytiker drar nu ned förväntningarna för eurozonen och Europas möjligheter till en lika stark återhämtning som man först hoppades på begränsas av nya insatser för att motverka smittspridningen.

I Norge har ytterligare två personer avlidit av blodproppar efter att ha vaccinerats med AstraZenecas vaccin. Händelserna ska nu utredas för att bedöma risken för att blodpropparna orsakats av vaccinet. Såväl i Norge som i Sverige är AstraZenecas vaccin fortsatt pausat.

I Turkiet har Erdogan sparkat centralbankschefen efter att denne höjt räntan i ett försök att bromsa en tilltagande inflation. Resultatet blev föga oväntat att turkiska liran tappade avsevärt i värde, och öppnade veckans handel ca 8% ned mot Euron för att under natten och morgonen handlas ned ca 12% mot dollarn.

Stora utflöden av kapital strömmar nu från Turkiet när många investerare vill få ut sina pengar under rådande osäkerhet.

Förra veckans handel bjöd på en tillbakagång för oljpriset, som sedan årskiftet presterat väldigt väl i spåren av förväntad tillväxt och begränsad produktion från OPEC+.

Orsakerna för nedgången spås vara en avmattning i förväntad efterfrågan när den ekonomiska återhämtningen stannar av, samt vinsthemtagningar från investerare som efter kraftiga uppgångar tagit en andhämtningspaus.

Fortsatt tryck på inflation och en svagare dollar i kombination med stimulanser och en ekonomi som återhämtas allt mer kraftfullt, kan på sikt generera fortsatt högre priser för oljan.

Detta i kombination med begränsat utbud och högre krav på renare produktion gör att efterfrågan skulle kunna driva på priserna uppåt. En rekommendation är att lyssna på helgens avsnitt av Macro Voices, som luftade en del intressanta tankar kring oljan på såväl kort som längre sikt.