Northbaze släpper Q1-rapport

Northbaze Group AB är verksamma inom ljud & tech accessoarer.
2021-05-20

Northbaze Group AB är verksamma inom ljud & tech accessoarer. Bolaget tillverkar, säljer och producerar hörlurar, högtalare och tech-accessoarer genom ett antal varumärken. Varumärkesportföljen består av Jays Headphones, KAVAJ och Krusell. Produkterna säljs och marknadsförs genom globala partners samt produkternas egna eCommerce.

Bolaget publicerade den 20 maj siffror och rapport för det första kvartalet 2021.

Q1 i siffror:

  • Nettoomsättning uppgick till 39 919 TSEK en ökning med 27% från Q1 2020.
  • EBITDA landade på 1 168 TSEK vilket är väsentlig förbättring jämfört med Q1 2020 då den uppgick till 221 TSEK.
  • Resultat efter avskrivningar var negativt och landade på – 933 TSEK men en förbättring från Q1 2020 då bolaget redovisade – 1 852 TSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 44% vilket är en försämring från Q1 2020 då marginalen låg på 49%.
  • Resultat efter skatt är i princip oförändrat – 1 893 TSEK jämfört med – 1 874 TSEK Q1 2020.

Enligt bolaget gick bruttomarginalen ned på grund av höga logistikkostnader i spåren av pandemin. Kostnaderna har ökat på grund av kapacitetsbrist av flygtransporter.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Nortbaze är uppdelat i tre affärsområden och tillväxten är blandad:

  • Audio & Sound – Utvecklar och säljer hörlurar, högtalare och utrustning för bärbara mediaspelare. Affärsområdet minskade sin omsättning med 3 MKR från 11 MKR till 8 MKR.
  • Smart Mobility – Designar och producerar ett brett utbud av smarta tillbehör till mobila enheter. Levererade en tillväxt på över 100 % och uppgick till 17 MKR Q1 2021.
  • Adiantes – Området tillverkar exklusiva premium skinn- och läderprodukter som tillbehör åt smarta mobila enheter med mera. Som visade en omsättning på 15 MKR jämfört med 13 MKR Q1 2020.

Orderboken för Northbaze, vid slutet av det första kvartalet, uppgick till 16 MKR vilket är en marginell ökning från Q1 2020 då boken låg på 15 MKR.

Positiva siffror och i linje med bolagets förväntningar

I sin helhet levererar bolaget en bra rapport där man rapporter en omsättningstillväxt på 27% och en EBITDA-tillväxt på över 400%. Det är det sjätte kvartalet i rad som bolaget levererar ett positivt EBITDA-resultat. Detta ligger i linje med bolagets mål, att kunna generera ett positivt EBITDA för att kunna återinvestera och på så sätt generera ytterligare tillväxt. Idag ligger EBITDA-marginalen på 3%, bolaget har som mål att nå upp till 10%.

Innovationscenter

Den 22 april meddelade Northbaze att bolaget ska bygga ett utvecklings- och innovationscenter i Bangkok. Målet är att kunna leverera spetskompetens och vara en aktiv part i utvecklandet av Northbaze kunders produkter. Bolaget meddelar att de på sikt förväntas producera större läderprodukter.

Fortsatt påverkade av corona

Northbaze meddelar att flera av marknaderna som de säljer till går in i hårdare nedstängningar, vilket kommer slå negativt på bolagets omsättning. Bolaget bedömer att detta kommer fortsätta under H1 2021.