Nanologica – beviljat patent i Australien

Under onsdagsmorgonen meddelade Nanologica att patentet som godkändes i Europa förra året, nu beviljats även i Australien, och att man därigenom ytterligare ökar det geografiska skyddet av teknologin.
2021-06-16

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi bidrar Nanologica till life science-industrin genom att tillhandahålla produkter som gör det möjligt att utveckla bättre och billigare läkemedel, till förmån för patienter.

Under onsdagen meddelade Nanologica i ett pressmeddelande att bolaget fått ett patent med titeln “A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compund adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery” godkänt i Australien.

“Det här patentet godkändes i Europa förra året och det är nu glädjande att vi utökar det geografiska skyddet till att omfatta även Australien. Utvecklingsarbetet av vår inhalationsplattform fortsätter såväl internt som med externa partners och vi genomför nu ett toxikologiskt studieprogram för plattformen”, kommenterar Adam Feiler, CTO Nanologica, i pressmeddelandet.

I den bolagspresentation som Nanologica har presenterat på Ecoptimist, kan man läsa mer om drug delivery-plattformarna NLAB Spiro®, vilken skyddas av det patent som bolaget idag meddelat att man fått godkänt i Australien. NLAB Spiro® bygger på att läkemedelsmolekyler laddas inuti silikapartiklarnas porer, vilket gör att löslighet och biotillgänglighet för en läkemedelssubstans förbättras och substanser kan skyddas från nedbrytning.

mer om ämnet