Miljöteknikföretaget etablerar industrisegment

Ecoclime meddelar idag att de etablerar sig i marknadssegmentet industri, inom affärsområdet ”Cirkulär energi”.
2021-04-26

Ecoclime meddelar idag att de etablerar sig i marknadssegmentet industri, inom affärsområdet ”Cirkulär energi”. Beslutet kommer efter analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för affärsområdet ”Evertherms” energikollektorer och energiackumulering för återvinning av energi i industriella processer.

Ecoclime är ett svenskt Cleantech bolag inriktat mot fastighetssektorn. Bolaget är uppdelat i tre affärsområden, ”Inomhusklimat”, ”Cirkulär energi” och ”Fastighetsautomation”. Affärsområdet ”Cirkulär energi”, som denna nyhet rör, erbjuder lösningar för utvinning, återvinning, lagring samt distribution av termisk energi, vilket sker genom bolagets värmeväxlare. Energiåtervinningen sker genom energilösningar med vatten, vätskor eller luft som källa.

Beslutet om att etablera sig i marknadssegmentet industri grundar sig på analyser som har genomförts tillsammans med Nordic Energy Audit. Dessa studier har redogjort för att det finns en stor industriell potential för spillvärmeåtervinning i vissa typer av förorenade industriprocesser.

Tillsammans med Energy Audit kommer erbjudandet handla om metoder för energiledning, energieffektivitet samt återvinning och recirkulering av energi med en potential som kan bidra till energieffektivisering om 15 TWh årligen inom industrin.

Ecoclimes VD, Lennart Olofsson, kommenterade hur affärsområdet Evertherm SEW är på god väg att etablera sig i fastighetsmarknaden och därmed känner sig redo att ta nästa steg mot industrin. Lösningarna har enligt honom redan installerats framgångsrikt i mindre skala i avloppsreningsverk med säkerställd verkningsgrad och minimala servicebehov. Han kommenterade även samarbetet med Nordic Energy Audit där de tillsammans kan erbjuda analyser, den metodik och de teknologier som krävs för den här typen av industriprojekt.