Makronytt: 11-års högsta för Baltic Dry Index

Under fredagen ser vi att Baltic Dry Index som är ett index för rederisektorn med containerfartyg handlas till en 11-års högsta nivå.
2021-08-13

Rederisektorn går starkt

Baltic Dry Index gick idag upp med 2 %, detta var den fjärde dagen i rad med en uppgång och den högsta nivån sedan 2010. Drivande faktorer bakom detta uppgången har varit stark efterfrågan och containerbrist. Vi nämner sektorn idag i vår kvällsupdatering och två bolag av olika storlek som ser intressanta ut.

Importpriserna i USA stiger

De amerikanska importpriserna steg med 0,3 % under juli jämfört med juni. En förklaring finner man i att kostnaden för importerat bränsle steg med 2,9 % vilket återspeglas i priset för både petroleum och naturgas som stigit sedan inledningen av 2021.

Stark tillväxt i Polen

Polsk BNP steg med 10,9 % på årsbasis under det andra kvartalet. Detta var starka siffror efter att ekonomin minskade med 0,9 % under det föregående kvartalet. Likt många andra länder gynnas den polska ekonomin av en avtagande corona-effekt.