Låt oss prata momentum del 3/13 – Gästartikel av Jonas Bernhardsson, författare och investerare

Rate of change (ROC) I förra artikeln gick jag igenom den allra enklaste momentumindikatorn – Momentum.
2021-05-05

Rate of change (ROC)

I förra artikeln gick jag igenom den allra enklaste momentumindikatorn – Momentum. Nästa enkla momentumindikator är ROC – Rate of change som beräknas genom att dividera (istället för att subtrahera som för Momentum) dagskursen från kursen för N dagar sedan:

ROC = Dagskurs / Kursen för N dagar sedan

Samma kurs som i exemplet i förra blogginlägget ger följande beräkning av ROC:

ROC = 205 / 200 = 1,025

Tittar vi på kursen i andra exemplet får vi däremot följande ROC:

ROC = 25 / 20 = 1,25

Ofta presenteras ROC indexerat med 100 som nollvärde (istället för 1), vilket åstadkoms genom att multiplicera ROC med 100. ROC för kursen i första exemplet blir då:

ROC = 1,025 x 100 = 102,5

Medan ROC för kursen i andra exemplet blir:

ROC = 1,25 x 100 = 125

Nu ser vi tydligt vilken skillnad i momentum som de båda kurserna uppvisar. Samma kursuppgång i kronor, men stor skillnad i relativ (procentuell) kursuppgång.

Liksom Momentum, kan ROC ritas som en kurva. När ROC-kurvan befinner över nolläget (100), samt stiger, innebär det att momentum ökar i en stigande trend och när ROC-kurvan är under nolläget och faller, ökar momentum i en fallande trend.

När ROC-kurvan avviker väldigt mycket uppåt anses aktien (värdepappret) vara överköpt och när kursen avviker väldigt mycket nedåt anses aktien vara översåld.

I nästa artikel, som släpps nästa tisdag, ska jag gå genom tankarna bakom begreppet oscillation som hänger ihop med momentum.

 

Jonas Bernhardsson är privatinvesterare och författare. Han skriver om börs, ekonomi och investeringar på www.investeraren.se.