iApotek – Q3 rapport

Omsättningen för iApotek minskade något under det tredje kvartalet i jämförelse med 2019, något som påverkades av restriktionerna i framförallt Stockholm.
2020-11-18

Vi har tidigare skrivit om nätapoteket iApotek, som var snabbfotade i det tidiga skedet av coronapandemin med att leverera handsprit när efterfrågan sköt i taket. Under våren såg iApotek en stark omsättningsökning och satte kontinuerligt försäljningsrekord.

För det tredje kvartalet 2020 har tyvärr omsättningen dalat något, bland annat som ett resultat av nedstängningar då bolagets fysiska apotek i Stockholm drabbats hårt av restriktionerna.

För niomånadersperioden Januari-September växer dock omsättningen från 33,5MSEK till 40,2MSEK i relation till samma period från föregående år.

Resultatet per aktie är för kvartalet negativt och uppgår till -0,05kr, en minskning från -0,06kr för samma period föregående år.

I kvartalsrapporten kommenterar VDn att e-handeln stannade av något under sommaren, men såg en återhämtning i slutskedet av september. Han kommenterar även det positiva rörelseresultatet, EBITDA, som hamnade i linje med föregående års utfall om 0,1MSEK.

Vi ser också hur iApotek påverkades av försäljningsökningen under våren, som tvingade bolaget att ställa om och fokusera på att leverera. Under den något lugnare perioden i somras och under hösten, har man i stället kunnat fokusera på att komma ikapp med områden som blev lidande av prioriteringarna. Fokus har då legat på lagerpåfyllnad och att få in nya artiklar till sortimentet.

I takt med att smittan nu ökar igen, stiger intresset för e-handel ytterligare och bolaget står enligt VDn nu rustade inför Black Friday och högtidsperiod som brukar innebär ett avsevärt tryck på handeln.

 

mer om ämnet