How I Made $2,000,000 in the Stock Market av Nicholas Darvas

How I made 2 million dollars av Nicholas Darvas är en tidlös klassiker med mycket värdefull information för alla traders.
2020-10-05

Nicholas Darvas bok handlar, precis som namnet indikerar, om hur han producerade ett enastående resultat genom sin för tiden obskyra tradingstrategi. Boken har sin utformning som en självbiografisk berättelse mer än en tydlig strategibok.

how i made 2 mill in stock market ecoptimistTrots detta får läsaren ändå ta del av hans tankar och psykologi kring flera framgångsrika trades. Framförallt får läsaren klart för sig att absolut ingenting har förändrats på marknaden eller kring den mänskliga psykologin från 50-talet till idag.

Friheten lockade

Darvas var egentligen till yrket en dansare som reste jorden runt och deltog i föreställningar. Han startade på marknaden precis som de allra flesta gör, utan en plan. Han fann ett intresse för börsen efter ett lyckat trade som han tipsat om.

Köp How I Made $2,000,000 in the Stock Market på Adlibris!

Tanken om att kunna printa pengar enbart genom ett ägandeskap i en aktie fick igång hans entusiasm.

Jakten på supertrades

Efter den initiala framgången följde många bistra år av en konstant jakt efter nästa supertrade. Han sökte febrilt efter någon form av strategi, han frågade var och varannan om aktietips, han kommunicerade löpande med sina mäklare och han började prenumerera på flera olika aktie- och marknadsbrev.

Trots en väldigt hög tradingfrekvens och en efterhand utbredd kunskap om aktier, värdering, marknaden och allt annat följde dystra resultat. Han började sakta men säkert ifrågasätta sin strategi och självförtroendet tog sig en törn.

Aldrig ge upp

Vad som är imponerande med Darvas, och vad som skiljer honom och alla andra framgångsrika traders, är att de inte ger sig. Darvas fick dålig feedback på sitt spretande in och ur aktier utan en egentlig tydligt definierad strategi. Detta ledde honom till ett oupphörligt sökande.

Efter att under en lång och intensiv jakt på svar så fann han till slut en del mönster:

Vinnande aktier

  • Bolag som börjat trenda upp tenderar att fortsätta trenda i samma riktning.
  • Det var inte nödvändigtvis de bolag han gillade bäst, de bolag som var lägst värderade eller de bolag som enligt hans subjektiva föreställning hade den mest intressanta produkten.
  • Om han red sina vinnare och kapade sina förluster skulle han producera ett netto positivt resultat.
  • Bolag som trendar upp tenderar att ha två tydliga karaktärsdrag:
  1. Aktierna tenderar att producera vinsttillväxt löpande, mellan år och mellan kvartal.
  2. Prisrörelserna tenderar att formera sig i vad han kallade för en box, men vad som många känner igen som en tradingrange – de trendar upp X%, sedan fastnar de i en range som kan vara ca 5-25% där aktien rör sig mellan detta spann under en period, och sedan bryter den upp och vidare, efter detta formerar den sig under en period i en ny range – eller Darvas-Box, för att sedan fortsätta upp.
  3. De tenderar att gå upp på hög volym innan de hamnade i en Darvas-box och de tenderar att bryta upp från boxen på hög volym.

Värdefulla upptäckter

Det var dessa upptäckter som fick honom att dra slutsatsen att alla subjektiva åsikter, alla tips, allt som han läste i tidningen, alla olika former av förutsägelser om aktiers framtid var poänglösa. Det enda som skulle diktera hans tradingbeslut vad priset, drivet av en underliggande vinsttillväxt.

Den sista pusselbiten gällde försäljningen av sina aktier. Han upptäckte att han hade fel, oftare än han hade rätt – Men, och detta är ett oerhört viktigt MEN, han tjänade mer på sina genomsnittliga vinster än han förlorade på sina genomsnittliga förluster.

Ta förluster snabbt

Det blev därför avgörande för honom att ta sina förluster snabbt genom ett mekanisk stop-loss order, och sedan låta hans vinstaktier fortsätta rida uppåt, tills dess att de bröt ned istället för upp ur en Darvas-box (tradginrange).

Efter att ha lyckats systematisera sin strategi var det enda han behövde löpande uppdateringar om aktiers pris, information om deras tillväxt, för att sedan kunna placera sina köporder på specificerade pris, strax över Darvas-boxen, och i samma order en förbestämd stop-loss där han skulle säljas ur, om aktien snabbt vek ned.

Med de nya insikterna i behåll lyckades han skapa ett samarbete med sina mäklare där de skulle skicka kodade meddelanden till honom, var än han befann sig, Japan, Vietnam eller Frankrike. De kodade meddelande skulle endast innehålla information om specificerade aktiers öppningspris, deras dagshögsta, deras dagslägsta och deras stängningskurs.

Slående resultat tack vare vinnande system

Från denna information kunde han kommunicera tillbaks genom standardiserade meddelanden om vilka aktier som skulle köpas, på vilket pris, och på vilket pris de skulle säljas om de vek ned.

Tack vare detta kunde Darvas under flera år producera hisnande resultat – lång bort från Wall Street och dess brus, enbart genom att observera priset och volymen i en aktie.

Han fann tro i att priset och volymen räckte för att signalera om en aktie ackumuleras eller ej.

Lyssna inte på tips

Efter att ha rest jorden runt och dansat, samtidigt som han tradat systematiskt och blivit rik åkte han till slut tillbaka till New York och drabbades under en kort period av en hård tillbakagång. Han drogs med i det spekulativa bruset, han frångick sin strategi och började som de flesta andra handla på sina känslor.

Detta stärkte efterhand hans övertygelse om att hans strategi fungerade bäst om han isolerade sig från subjektiva uppfattningar och tradingbrus. Från detta fortsatte framgången tills hans död.

Behövs verkligen nyckeltalen?

En intressant poäng att ta upp var när medier fick nys om hans resultat, först misstrodde de honom – ingen kan väl producera aktieavkastning utan att studera bolagens kassa, ebitda, eget kapital och skuldsättning?

Efter att noggrant ha studerat Darvas resultat, drog till slut journalisterna slutsatsen att jo, tydligen går det. Efter det publicerades hans berättelse i flera medier och strategin fick ett erkännande.

Boken är lika relevant idag som den var då. Marknaden styrs fortfarande av folks känslor, det är fortfarande overifierade ”sanningar”, om vad som driver aktiepriser, som domineras i medias framställning.

Köp How I Made $2,000,000 in the Stock Market på Adlibris!

Studera prisrörelserna

Det är fortfarande prismönstret på en tillgång och dess volymmönster som är de viktigaste parametrarna för att bestämma om ett tillgångsslag troligast ska gå upp eller ned. Det är fortfarande lika viktigt att kapa sina förluster snabbt och låta sina vinnare löpa.

Darvas bok är tidlös och kan därför rekommenderas både som en underhållande läsning. Som en påminnelse om vad marknaden faktiskt drivs av, och som en idéboost till hur man ska utforma sin egna strategi.

mer om ämnet