Högre smittspridning av deltavarianten i Kina leder till nya nedstängningar

Ett utbrott av deltavarianten i sydöstra Kina har nu spridit sig till en fjärde stad, vilket följts av strikta lock-downs och noggrann testning.
2021-09-17

Ett utbrott av deltavarianten i sydöstra Kina har nu spridit sig till en fjärde stad, vilket följts av strikta lock-downs och noggrann testning. Totalt sett har ett hundratal människor hittills testats positivt med viruset. Under fredagen rapporterades 62st nya fall, upp från 49 nya noterade fall dagen innan.

I Kina har man varit notoriskt snabb på att stänga ned och begränsa smittan så fort den visat sig, vilket hållit sjukdomsantalen nere men inneburit hastiga ekonomiska förändringar när konsumtion och produktion plötsligt begränsats avsevärt. Större utbrott i Kina får snabbt stora konsekvenser på marknaderna, vilket gör att utvecklingen av detta utbrott kan vara väl värt att hålla ett extra öga på.

Övriga världsnyheter inför fredagens handel

Kina, som bland annat brottas med covid och sitt politiska rykte, slår nu tillbaka mot Australien, Storbritannien och USA gällande den pakt länderna just ingått för tydligare militär närvaro och förmåga i Sydostasien. Pakten har ingåtts för att begränsa kinesiska möjligheter att göra utspel mot bland annat Japan och Taiwan.

Taro Kono, tidigare japansk försvarsminister och nu kandidat till att ta över efter Yoshihide Suga som premiärminister, har uttryckt stor tacksamhet till en tydligare pånyttfödd Brittisk närvaro i Sydostasien.

Vad gäller inflation och stigande råvarupriser, har nu högre naturgaspriser spridit sig till att skapa stora prisförändringar även för gödsel – vilket i sin tur riskerar påverka skörden och därefter även prisbilden för mat.

Gas används för att producera gödsel, vilket gör att priserna stiger och möjligheterna för bönderna att köpa det begränsas. Något som framförallt syns just nu i Storbritannien. Detta kan spilla rakt över till begränsad produktion och skörd, vilket i sin tur riskerar ytterligare späda på stigande matpriser, något som vidare kan generera högre priser generellt i samhället och skapa en högre inflation vilket så många nu oroar sig för.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

I anslutning till att högre försäljningssiffror för amerikansk retail publicerades under gårdagen, sjönk amerikanska marknader i rädsla för att centralbanken nu skulle ha mer fog för att höja räntorna. Detta visar ytterligare på den befintliga rädslan för högre räntor som så snabbt slår om och skapar ett skakigare marknadsklimat.