Högre energipriser i Europa oroar ekonomer för en tilltagande inflation

Redan nu har vi noterade höga nivåer på naturgaspriser, som normalt sett stiger under vintern i och med det ökade behovet av uppvärmning.
2021-09-20

Den kinesiska bostadsutvecklaren, tycks ha massiva problem på hemmaplan. Aktiekursen faller hejdlöst i veckans inledande handel och drar med sig hela Hong Kongs bostadssektor nedåt på börsen. Vi ser även ett läge där bolaget nu har svårt att genomföra planerade byggnationer, eller betala tillbaka till kunder som redan betalat för ofärdiga lägenheter.

Det råder också ett bistert tonläge mellan Frankrike och den nya pakten som ingåtts mellan Storbritannien, Australien och USA. Detta efter att Frankrike trodde sig vara mottagare av en order för ubåtar, som sedan slopades framför nosen på dem. Sedan dess har man tagit hem sina ambassadörer från både USA och Australien.

I Europa oroar sig ekonomer för högre råvaru- och energipriser som i sin tur riskerar driva upp inflationen. Redan nu har vi noterade höga nivåer på naturgaspriser, som normalt sett stiger under vintern i och med det ökade behovet av uppvärmning. Det har också skett en tydlig prisökning på de framåtblickande kontrakten för gas, vilket visar på investerare och konsumenters iver att köpa in sig i ett pris som bara blir dyrare för var dag som går.

Ökad inflation höjer risken för åtstramade räntor, vilket vi sett under flertalet tillfällen sätta skräck i marknaderna. Blir detta ett mer plötsligt faktum än väntat kan vi vänta oss tydliga reaktioner från högt prissatta aktiemarknader.

Betryggande nog kommunicerar ändå centralbanker, både i Europa och USA, en tro kring att inflationen är övergående och knuten till engångsföreteelser som kommer från pandemin. Ett tydligt frågetecken som dyker upp är den kraftigt ökade penningmängden i anslutning till pandemirelaterade stimulanser, något som historiskt drivit på prisutvecklingen uppåt.