Hemcheck – presenterar två nya utvärderingsavtal under de två senaste dagarna

Hemcheck Sweden AB har tecknat två utvärderingsavtal under de två senaste dagarna, varav ett är förbundet tillsammans med Gulf Drug för köp av läsare och engångstester, och det andra beträffar den potentiella kliniska nyttan av att använda bolagets produkter relaterat till den kirurgi som utförs på Liverpool Heart and Chest Hospitals sjukhus.
2021-06-02

Hemcheck producerar och kommersialiserar patientnära spårning av det akuta tillståndet hemolys, vilket innebär att de röda blodkropparna spricker och läcker ut oönskat innehåll i blodprover. Detta sker i en klar majoritet av fallen vid blodprovstagning. Hemcheck har två olika typer av tester, v-Test, som är intressant när snabbt provsvar efterfrågas, och s-Test, vilket avser prover i vakuumrör som är relevant vid blodgasanalyser.

De senaste två dagarna har Hemcheck publicerat två pressmeddelanden, vilka båda berört nya samarbeten som bolaget ingått på internationella marknader.

Tecknat avtal med Gulf Drug

Under tisdagen tecknade bolaget ett avtal tillsammans med Gulf Drug, för att utvärdera möjlighet till samarbete och vilken marknadspotential som finns i Förenade Arabemiraten. Avtalet kommer att vara exklusivt om båda parter väljer att gå vidare efter utvärderingsperioden. Således har Gulf Drug förbundit sig till ett initialt köp av läsare och engångstester till ett värde av 8000 EUR, förutsatt att avtalet fortsätter efter utvärderingsperioden.

Samarbete med Liverpool Heart and Chest Hospital 

Under onsdagen aviserade Hemcheck ett samarbete med Liverpool Heart and Chest Hospital, detta för att utvärdera den potentiella kliniska nyttan av att använda bolagets produkter relaterat till den hjärtkirurgi som utförs på sjukhuset. Utvärderingen kommer att genomföras under de närmsta 6 månaderna.

Kommentar från VD

“Vi ser hela tiden över möjligheter till olika samarbeten och Liverpool Heart and Chest Hospital har visat stort intresse för att utvärdera möjligheten till att använda våra produkter i detta nya område. Vi hoppas att utvärderingen kommer att falla väl ut då det kan leda till ökad marknadspotential för Hemcheck”, kommenterar Joen Averstad, VD på Hemcheck.

mer om ämnet