Hemcheck förlänger avtal

Hemcheck har förlängt utvärderingsavtalet med Hettich Labinstrument ApS, avseende potentiell distribution i Danmark.
2021-11-29

Hemcheck Sweden Holding är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover. När röda blodkroppar spricker i blodrören uteblir provanalyser. Bolaget har utvecklat produkter som säkerställer att hemolysen upptäcks i ett tidigt stadie, vilket medför att blodprovet kan tas om hand omedelbart. Bolaget utvecklar även digital avläsning som används som komplement till huvudprodukten.

Hemcheck Sweden AB har förlängt utvärderingsavtalet med Hettich Labinstrument ApS, avseende potentiell distribution i Danmark, till slutet av februari 2022. Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera ett möjligt samarbete. Efter den förlängda utvärderingsperioden kan avtalet övergå till ett distributörsavtal med samma villkor som tidigare.

Kommentar från VD

“Båda parter är överens om att fortsätta och slutföra den utvärdering som är påbörjad, då det krävs lite mer tid än vad som estimerades från början, delvis drivet av pandemin. Vi ser fortsatt mycket positivt på ett möjligt längre samarbete med Hettich”, kommenterar VD, Joen Averstad i ett pressmeddelande under dagen.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.