Green Landscapings dotterblag får förnyat förtroende av Oslo kommun

Green Landscaping, som erbjuder tjänster för skötsel och finplanering av utemiljöer meddelade idag att deras dotterbolag, Hadeland Maskindrift AS, får förnyat förtroende av Oslo kommun.
2021-04-14

Green Landscaping, som erbjuder tjänster för skötsel och finplanering av utemiljöer meddelade idag att deras dotterbolag, Hadeland Maskindrift AS, får förnyat förtroende av Oslo kommun.

Dotterbolag tilldelas driftsavtal för Oslo centrum på fyra år med option om ytterligare två år. Avtalet är värt 660 MNOK om optionsåren inkluderas. Hadeland Maskindrift har haft detta avtal sedan 2018. Det är det största driftsavtalet som finns i Oslo stad.

Hadeland Maskindrifts VD, Ola Kjos, berättade om hur det förnyade driftsavtalet handlar om renhållning 365 dagar om året. I avtalet ingår vinterunderhåll, där bland annat plogning, sandning och saltning av vägar, trottoarer, gångstigar och cykelvägar kommer behövas. På våren handlar det bland annat om att gator ska sopas och rengöras. Under sommarmånaderna blir det istället underhållsarbete på vägnätet, byte av avlopp, renhållning av trottoarkanter och asfaltsarbete med mera.

Vi kommenterade den 1:a december hur bolaget handlades omkring sin tidigare all time high nivå och hur detta var en intressant nivå att bevaka. Aktien har, som grafen nedan illustrerar, gått bra sedan dess och bröt nyligen upp från en konsolidering.

Dagsgraf på Green Landscaping Group