Green Landscaping – förvärvar Thormans Entreprenad AB

Green Landscaping, som erbjuder tjänster för skötsel och finplanering av utemiljöer, meddelar idag att de förvärvar 100% av aktierna i Thormans Entreprenad med tillträde 1 december.
2020-12-01

Green Landscaping, som erbjuder tjänster för skötsel och finplanering av utemiljöer, meddelar idag att de förvärvar 100% av aktierna i Thormans Entreprenad med tillträde 1 december. Det förvärvade bolaget omsätter drygt 100 MSEK på årsbasis.

Johan Nordström, Green Landscapings koncernchef kommenterade följande i ett pressmeddelande: “Thormans Entreprenad är ett välkänt bolag i branschen och har genom åren lyckats med en imponerande tillväxt. Lönsamheten har dock fått stå tillbaka vilket är vanligt när fokus legat på tillväxt. Vi har tillsammans med bolagets ledning kommit fram till en ny strategi som innebär ökad fokus på lönsamhet och kundnytta framför tillväxt.”

Förvärvet finansieras genom bolagets egna kassa samt emission av aktier. Idag beslutades därför om emission av 219 537 aktier i Green Landscaping, riktad till säljarna av Thormans Entreprenad. Antalet aktier efter emissionen kommer vara totalt 47 726 987.

Green Landscaping befinner sig på en intressant nivå där kursen igår utmanade all time high nivåer.

mer om ämnet