Grafanalys – guldbolaget i stark uppåttrend efter flera bra rapporter

Auriant Mining har vi skrivit mycket om, det är ett bolag som senaste halvåret tagit mycket mark på börsen tack vare utökad produktionskapacitet och ett stadigt stigande guldpris.
2020-08-27

Auriant Mining har vi skrivit mycket om, det är ett bolag som senaste halvåret tagit mycket mark på börsen tack vare utökad produktionskapacitet och ett stadigt stigande guldpris. Inför kommande rapport rör sig aktiekursen väldigt fint, och har gått sidleds senaste veckorna med avtagande volym.

auriant

Vi ser hur aktien hittar stöd på dagsbasis mot EMA10, och hur RSI trendat uppåt i en fin kanal och nu befinner sig i botten av den rangen. Priset är också nära 3-års högsta, vilket innebär att det inte är särskilt mycket overhead supply att tala om ovanför denna nivå. Alltså få eller inga tidigare ägare som ligger minus på aktien där den handlas just nu, och kommer ta varje chans de får att sälja ut sig så snart priset kommit tillbaka till deras inköpsnivå. Detta är effekten av en lång base-period där flertalet av dessa ägare rimligtvis sålt ut sig, och ägarskaran bör nu bestå av ägare som ligger plus eller even, med ambitionerna att äga under en resa uppåt.

Mer om teknisk analys av grafer finns här: Teknisk Analys

Senaste tidens rapporter och verksamhetsuppdateringar från Auriant Mining har varit väldigt starka. Vi ser också ett guldpris som är starkt, och ser ut att trenda fortsatt uppåt, vilket ger Auriant Mining goda möjligheter till att leverera väldigt starka resultat. Som vi nämnde ovan har bolaget också kommit igång med utökad produktion, och fick även tidigare i år en riktkurs långt över dagens pris satt av Mangold Fondkommission. Värt att nämna är att denna analys var betald av Auriant Mining, rimligtvis i syfte att i ett senare skede ta in mer kapital för att ytterligare utöka sin produktionskapacitet.