G5 Entertainment – Q3 rapport

G5 Entertainment har gjort en väldigt stark börsresa i år, men vi ser många anledningar till varför aktien kan fortsätta sin fina utveckling.
2020-11-06

G5 slog under Q3 rekord i sitt EBIT-resultat och i sin rörelsemarginal. EBIT kom in på 53.7 MSEK och rörelsemarginalen landade på 16.1%. De egenägda spelen som har bättre marginaler växte till 62% av totalen jämfört med 54% under Q2, en tillväxt med 8 procentenheter. Jämfört med föregående år växte de egna spelen med 72%, och spel som lanserats under 2019 och framåt visade en växte med 425%.

Spel som framförallt stod för tillväxten var

  • Jewels of the Wild West
  • Jewels of Egypt
  • Jewels of Mahjong
  • Match Town Makeover

Under Q3 levererades en omsättning per aktie om 37.2kr, en tillväxt med 10.7%. Vinsten per aktie landade på 5.59kr, att jämföra med -0.38kr under Q3 2019. Förklaringen till att vinsten växer snabbare än omsättningen kan förklaras genom Vdn:s egna ord:

”Vi är idag mycket mer effektiva än tidigare, något som syns på våra intäkter som ökar trots att vi minskat våra kostnader för användarförvärv, det vi kallar UA, med 44 procent jämfört med för ett år sedan. Vi har en ny chef på plats och förändrat teamet vilka har förbättrade verktyg som kan säkerställa att vi investerar klokt. G5 har kommit långt med att använda UA på ett smartare sätt. Framöver kan våra kostnader för marknadsföring variera beroende på de möjligheter vi ser för tillväxt, men till skillnad från tidigare år förväntar vi oss inte att utgifterna ska variera dramatiskt mellan kvartalen.”

En annan förklaring till den goda kostnadskontrollen är att utvecklarna sitter i Ryssland och Ukraina.

Framåt ser spelportföljen instressant ut där bolaget inlett global lansering för:

  • Hawaii Match-3 Mania
  • Crime Mysteries
  • Pyramid of Mahjong globalt

Och mjuklansering inletts för: 

  • Sherlock: Hidden Match-3 Cases

Hittills i år har redan 7 spel lanserats vilket överträffar det initiala målet om 6 st.

Stark balansräkning

G5:s balansräkning ser fortsatt stark ut då de är skuldfria och har en kassa om 160.8 MSEK. De skriver av aktiverade utvecklingskostnader på 2 år och till skillnad från en del andra spelutvecklare sitter de inte på några stora immateriella tillgångar.

Den starka finansiella situation har gjort att de kunnat fortsätta återköpa egna aktier, under 2020 har 343 850 aktier återköpts vilket lämnar, den redan tidigare låga floaten, på 8.94 miljoner aktier.

Återköpen var, om än endast på marginalen, en delvis förklaring till tillväxten per aktie. Bolagets mandat, såväl som den starka kassan, ger utrymme för ytterligare återköp av 400 000 aktier före nästa bolagsstämma vilket skulle dra ned floaten till 8.54 miljoner aktier.

Givet att ett bolag befinner sig i en tillväxtfas och att återköp kan finansieras genom egen kassa är det väldigt positivt.

Insiderägande

En annan positiv aspekt är att vi har sett insiderköp under hela året, VDn började under året köpa redan i Januari och köpte senast 10 000 aktier den 5 juni. Det senaste insiderköpet, på 5000 aktier, ägde rum den 7 september från styrelseledamoten Stefan Lundborg.

Tekniskt

Aktien visade redan innan sin rapport upp en relativ styrka gentemot index där kursen hela tiden höll sig ovanför EMA 50 på dagsgrafen. I skrivande stund ser kursen ut att genomgå en kortare konsolidering efter att rapporten ledde till ett gap upp.