Fortsatt högre inflation på flera håll globalt ökar risken för högre räntor

Med en stundande global återhämtning har försörjningskedjor i anslutning till pandemin visat sig sköra med flertalet flaskhalsar som begränsat produktion och utbud - Detta har resulterat i högre inflation på flera håll runtom i världen, med en generell rädsla för att detta i sin tur ska leda till högre räntor. 
2021-10-20

Vi såg fortsatt något starkare handel under gårdagen med gröna siffror i Sverige där OMXS30 presterade bäst med en uppgång om 0,65%. Även USA handlades i sin helhet till mer positiva tongångar där såväl småbolagsindex som teknikorienterade Nasdaq stängde omkring 0,5% upp för dagen. Under natten har även Asien handlats positivt, med Hong Kong som draglok uppåt, med hjälp av bland annat Alibaba som steg omkring 8%.

En ny variant av covid-19 har börjat spridas framförallt i Storbritannien, vilket skapar en viss oro för nya nedstängningar. Än så länge visar man få tecken på att vilja införa nya restriktioner, och smittonivån är lägre än vad den varit tidigare, tack vare vaccinering, men den nya varianten uppges trots detta vara mer smittsam än tidigare versioner av viruset.

Med en stundande global återhämtning har försörjningskedjor i anslutning till pandemin visat sig sköra med flertalet flaskhalsar som begränsat produktion och utbud. Detta har resulterat i högre inflation på flera håll runtom i världen, med en generell rädsla för att detta i sin tur ska leda till högre räntor.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Under morgonen publicerades KPI-siffror i Storbritannien, som nu bedöms vara nära att behöva höja räntorna för att begränsa fortsatta prisökningar. Prisökningarna kom in något lägre än beräknat, men fortsatt omkring historiskt sett relativt höga nivåer.

Retail Price Index, som ska ge en mer korrekt bild av boende- och levnadskostnader för hushåll, kom in strax ovanför estimaten samt högre än jämfört med föregående period.

Framförallt är inflationen viktig att bevaka ur ett investeringsperspektiv, då flertalet aktieindex som i dagsläget handlas omkring historiska högstanivåer kommer ha svårt att behålla sina värderingar med en högre ränta.

Inflationen har dock länge funnits som ett orosmoln med stundande lågräntepolitik, men bör kanske nu mer än förr bevakas extra noggrannt. Detta i ett läge där det råder delade meningar kring huruvida inflationen är bestående eller övergående.