Firefly – Fortsatt ökad orderingång

Firefly är en global aktör som erbjuder brandskyddslösningar baserade på egenutvecklade produkter och tjänster.
2021-04-27

Firefly är en global aktör som erbjuder brandskyddslösningar baserade på egenutvecklade produkter och tjänster. Bolagets affärsområde ”industriapplikationer” utgör mer än 95% av bolagets försäljning.

Industriapplikationer

Affärsområdet industriapplikationer riktar sig mot industriella processer för att minimera risken med brand eller dammexplosioner. Fireflysystem består av detektering, släckning samt enheter för kontroll och övervakning av processerna. De största kunderna utgörs av ägare till industrianläggningar och maskintillverkare och försäljningen sker både via distributörer men även direkt till slutkund.

Under tisdagsmorgonen rapporterade Firefly för perioden januari-mars

  • Bolagets orderingång ökade med 14 % till 80,3 MSEK.
  • Orderstocken ökade med 39 % till 65,7 MSEK.
  • Omsättningen ökade med 6 % till 63,0 MSEK.
  • Rörelseresultatet landade på 3,8 MSEK, precis som för Q1 2020.
  • Resultat per aktie ökade på marginalen till 0,61 SEK, från tidigare 0,60 SEK för Q1 2020.

Stärkt orderingång

Fireflys VD, Lennart Jansson, kommenterade hur orderingången för Firefly stärks, trots att delar av verksamheten fortfarande påverkas negativt av Covid-19. Han var även nöjd med lönsamheten, i synnerhet beaktat det faktum att bolaget inte hunnit leverera och fakturera alla de order som inkommit.

Försäljningsarbetet har förändrats sedan pandemins inledning. Bolaget har tvingats ersätta fysiska möten och mässor med videomöten och webinarier. Lennart kommenterade hur detta har inneburit att offertförfrågningar har ökat, samtidigt tar det längre tid för en förfrågning att omvandlas till en order.

Delar som gått starkt

De mindre och medelstora projekten har inte påverkats så mycket av pandemin. Firefly såg under kvartalet en god efterfrågan från de flesta geografiska marknader med undantag för Latinamerika och delar av Europa. Vad gäller bolagets olika områden så kommenterade VDn hur efterfrågan var jämnt fördelad mellan olika kundkategorier med kunder inom tissue, återvinning och bioenergi i täten.

Nytt dotterbolag

Firefly meddelade nyligen att de etablerat ett dotterbolag i Polen. Etableringen är ett första steg i en utveckling där Firefly kommer vilja etablera egna dotterbolag på olika geografiska marknader.

Grafen


Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är en köp- eller säljrekommendation. Grafen illustrerar endast vår subjektiva observation.


Dagsgraf på Firefly