Fantasma Games slutför förvärvet

Under mådagen tillkännager Fantasma Games att man slutför förvärvet av Wiener Games och senarelägger bokslutskommuniké.
2021-11-29

Fantasma Games är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom spelbranschen. Bolaget utvecklar och erbjuder mobilspel för videoslots där fokus ligger på själva spelproduktionen. Via partners distribuerar bolaget sina spel på en global nivå, med störst verksamhet inom Europa.

Som Fantasma Games offentliggjorde den 16:e september 2021 har Fantasma ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Wiener Games OOD mot en köpeskilling bestående av kontanter och aktier i Fantasma. Alla relevanta tillträdesvillkor för Transaktionen har nu uppfyllts, och Fantasma har idag slutfört Transaktionen och tillträtt aktierna.

Till följd av slutförandet av Transaktionen har Fantasmas styrelse idag fattat beslut om emission av 56 124 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, säljarna av Wiener Games som har tecknat aktierna genom kvittning av sin fordran på sammanlagt 2 028 248 SEK mot de emitterade aktierna.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 36,1386 SEK per aktie, vilken i enlighet med avtalet avseende transaktionen motsvarar det volymviktade genomsnittspriset av Fantasmas aktie på Nasdaq Stockholm under trettio handelsdagar fram t.o.m. 15 september 2021.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.