Emotra slutför förvärvet av NeuraMetrix

Under veckans sista dag för handel så tillkännager Emotra att man slutför förvärvet av samtliga aktier i NeuraMetrix.
2021-11-26

Emotra är tecknade på Spotlight och utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut.

Som offentliggjordes den 31:a augusti 2021 ingick Emotra avtal om förvärv av samtliga aktier i NeuraMetrix Inc. Bolaget har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i NeuraMetrix.


Mer läsning: Ecoptimist har haft det stora nöjet att träffa 4IRE Labs – ett bolag som dels bygger digitala lösningar åt företag och även tillhandahåller white-label produkter inom fintch, di-fi och blockkedja.


Köpeskillingen för samtliga uppgick till ca 94 MSEK vilken skulle erläggas med ca 276 miljoner nyemitterade aktier i Emotra. Med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 8:e oktober 2021, har styrelsen i Emotra idag därför fattat beslut om nyemission av ca 276 miljoner aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma aktieägare i Neurametrix Inc. Teckningskursen uppgår till 0,34 kronor per aktie och har fastställts genom den volymviktade genomsnittskursen av Emotra-aktien under de 10 handelsdagar på Spotlight, mellan den 17:e augusti – 30:e augusti 2021.

Emotras nuvarande aktieägare får genom transaktionen en större möjlighet till återbäring på sin investering i bolaget. Styrelsen bedömer att Emotra genom den nya konstellationen har större möjlighet att skapa värde för aktieägarna. Förvärvet anses ge synergieffekter då bolagen har en naturlig passform vad gäller mål, marknad, kunder, geografiskt fokus och problemen som de respektive teknologierna löser, vilket styrelserna tror förenklas av att bolagen verkar inom samma koncern.